Oppslagstavle

Forskergruppemøte - TvangsForsk 

23. - 24. mai 2017 | Holmen Fjordhotell, Asker

Årets tema er: Endringene i rammeverket for tvangsinngrep i det psykiske helsevernet.

Se mer informasjon »

Tvang i nyhetsbildet

Abonner

Tvangsloggene: Hasteinnkaller til oppvaskmøte etter nye tvangstall

24 feb
2017

Helse-Norge fikk ett år ekstra på seg for å telle opp tvangsbruken, likevel er tallene fortsatt ufullstendige. Sykehusene som ikke har svart, blir fredag kalt inn på teppet til helseministeren....

Nye kvalitetsindikatorer om hjerte-og karsykdommer og bruk av tvangsmiddelvedtak

23 feb
2017

Det har vært en positiv utvikling fra 2014 til 2015 i antall pasienter med akutt hjerneslag som får behandling i slagenhet. Det er et godt resultat i internasjonal sammenheng. Bruk av tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern for voksne fremstår som stabil....

Medikamentri behandling. Hvorfor egne enheter?

22 feb
2017

Egne enheter for medikamentfri behandling gir muligheter til å utvikle en kultur der ansatte har interesse av – og tro på – at det er mulig å mestre alvorlige psykiske lidelser uten bruk av antipsykotiske medikamenter....

Tvangsloggene: Strammer inn på beltebruk etter VG-avsløring

16 feb
2017

Etter VGs avsløringer om ulovlig tvangsbruk i psykiatrien – og sviktende kontrollrutiner, strammer Helsedirektoratet nå kraftig inn på dagens praksis....

Tvangsbruk i barnevernet: Horne skjerper oppfølgingen av de private barnevernsinstitusjonene

10 feb
2017

Først i andre halvår av 2017 får Bufdir statistikk som viser hvor ustrakt bruken av tvang er på private barnevernsinstitusjoner. Statsråd Solveig Horne er tydelig på at det ikke er bra nok....

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev

Konvolutt 

Nyhetsbrevet sendes ut 4 - 6 ganger i året.

« Meld utMeld inn »

 
 


 

Kontakt

Post- og besøksadresse:
TvangsForsk
Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Georg Høyer
Leder
georg.hoyer@uit.no
Telefon: 776 44 829

Hva gjør TvangsForsk?

TvangsForsk skal stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi på å oppnå ved å skape arenaer hvor de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.

Mandat »

Årsrapporter»

Personvern for www.tvangsforskning.no »

Våre samarbeidspartnere


Universitetet i Tromsø


Helsedirektoratet

 

Illustrasjoner: www.colourbox.com

Gnist - web som funkler! | KP | Personvern Webpublisering og webdesign med Siteman CMS