Oppslagstavle

TvangsForsk er på Facebook. Der legger vi ut både saker fra mediene, artikler, debattnytt og annet spennende fra tvangsfeltet. Vi oppfordrer alle som ønsker det om å følge oss der.

Følg oss på Facebook! »

Tvang i nyhetsbildet

Abonner

- Tvang er en del av psykiatrien

30 mai
2016

Formannen i Dansk Psykiatrisk Selskab mener det er utenkelig å ha en psykiatri helt uten tvang....

Variabel registrering av tvang - hvorfor

28 mai
2016

Det er vanskelig å forstå at helseforetakene ikke har prioritert solide og sannferdige rapporter til sentrale helsemyndigheter, når alle helseministre har lagt så stor vekt på å kjenne og redusere omfanget av tvangstiltak. Hvorfor blir ikke dette fulgt opp i styringskjeden oppover?...

Fylkeslegen: Forsvarlig behandling av Gaustad-kvinnen

27 mai
2016

Fylkeslegen har gransket Gaustad sykehus i Oslo etter VGs sak om kvinnen som har vært beltelagt over to år. Sykehuset får ingen kritikk....

Rådet for psykisk helse ønsker debatt om medisinering og tvang

24 mai
2016

Nyhetene om underrapportering og store geografiske forskjeller i bruk av tvang, og da særlig beltebruk, er urovekkende, mener Rådet for psykisk helse. «Vi stiller spørsmål om også tvangsmedisinering er underrapportert, og ønsker en offentlig debatt om dette», sier generalsekretær Tove Gundersen i et innlegg i Dagsavisen 23. mai.

...

Underrapporteres også tvangsmedisinering?

23 mai
2016

Det finnes ulike former for tvang. Oftest omtales tvangsinnleggelser, tvangsbehandling og tvangsmidler. Psykisk helsevernloven hjemler fire former for tvangsmidler; mekaniske tvangsmidler, farmakologiske tvangsmidler, isolasjon og holding. Det er for mye tvangsbruk i Norge, innenfor alle områder av tvang....

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev

Konvolutt 

Nyhetsbrevet sendes ut 4 - 6 ganger i året.

« Meld utMeld inn »

 
 


 

Kontakt

Post- og besøksadresse:
TvangsForsk
Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Georg Høyer
Leder
georg.hoyer@uit.no
Telefon: 776 44 829

Tine Bergli
Koordinator og webredaktør
tine.bergli@uit.no
Telefon: 776 23 349

Hva gjør TvangsForsk?

TvangsForsk skal stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi på å oppnå ved å skape arenaer hvor de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.

Mandat »

Årsrapporter»

Personvern for www.tvangsforskning.no »

Våre samarbeidspartnere


Universitetet i Tromsø


Helsedirektoratet

 

Illustrasjoner: www.colourbox.com

Gnist - web som funkler! | KP | Personvern Webpublisering og webdesign med Siteman CMS