Oppslagstavle

Work-shop Holmen Fjordhotel 22-23 mai 2018

Tvangsforskningsnettverket arrangerer en work-shop der hovedtemaet er problemstillinger og mulige forskningsprosjekt som følge av lovendringen i psykisk helsevernloven som trådte i kraft 1 september 2017 (forbud mot tvungent psykisk helsevern for samtykke-kompetente personer).

Work-shopen er åpen for personer som kan være interessert i forskningsprosjekt som kan belyse konsekvenser av denne lovreformen.

Programmet finner du her

Påmeldingsfrist 22. april

Påmelding sendes til Gerd Furumo ved UiT Norges arktiske universitet.

Priser pr døgn med helpensjon à kr 1995 + dagpakke kr 595 inkl mva pr dag uten overnatting. I tillegg til disse prisene kommer evt middag 21. mai for de som ankommer 21. mai.

Tvang i nyhetsbildet

Abonner

Ny rapport om bruk av tvang

12 apr
2018

En ny rapport om tvangsmedisinering i Norge er nå tilgjengelig.

...

Krav om oppheving av vedtak om tvungent psykisk helsevern. Dom fra Frostating lagmannsrett

23 okt
2017

Informasjon om en dom hvor spørsmål om samtykkekompetanse og spørsmål om tvunget psykisk helsevern har vært prøvet i retten. ...

Etikk og tvang i psykisk helsevern. Ressurhefter

20 jun
2017

Hvordan jobbe systematisk med etikkrefleksjon i psykisk helsevern? Hvilke erfaringer har pasienter og pårørende knyttet til tvang? Og hvordan involvere dem på en god måte? Forskere ved Senter for medisinsk etikk har publisert tre ressurshefter med praktisk veiledning for helsepersonell....

Varsleren på psykiatrisk avdeling

02 jun
2017

Målfrid J. Frahm Jensen trykte på den røde knappen fordi hun mente pasienter ble utsatt for ulovlig tvangsbruk. Så vendte kollegene henne ryggen....

UiT-forskeren Marius (39) har avdekket store avvik mellom praksis og lovverk i psykiatrien

01 jun
2017

Frem til 2001 sto psykiatriske institusjoner fritt til å gjøre som de ville med tanke på tvang. Med den nye psykisk helsevernloven som da trådte i kraft endret dette seg, men det gjorde ikke institusjonenes eller kontrollorganenes rutiner....

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev

Konvolutt 

Nyhetsbrevet sendes ut 4 - 6 ganger i året.

« Meld utMeld inn »

 
 


 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Kontakt

Post- og besøksadresse:
TvangsForsk
Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Georg Høyer
Leder
georg.hoyer@uit.no
Telefon: 776 44 829

Hva gjør TvangsForsk?

TvangsForsk skal stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi på å oppnå ved å skape arenaer hvor de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.

Mandat »

Årsrapporter»

Personvern for www.tvangsforskning.no »

Våre samarbeidspartnere


Universitetet i Tromsø


Helsedirektoratet

 

Illustrasjoner: www.colourbox.com

Gnist - web som funkler! | KP | Personvern Webpublisering og webdesign med Siteman CMS