Oppslagstavle

23. og 24. mai har TvangsForsk holdt et årlig forskningsseminar med fokus på endringene i rammeverket for tvangsinngrep i det psykiske helsevernet.

Les mer om seminaret og foredragsholderne her »

Tvang i nyhetsbildet

Abonner

Krav om oppheving av vedtak om tvungent psykisk helsevern. Dom fra Frostating lagmannsrett

23 okt
2017

Informasjon om en dom hvor spørsmål om samtykkekompetanse og spørsmål om tvunget psykisk helsevern har vært prøvet i retten. ...

Etikk og tvang i psykisk helsevern. Ressurhefter

20 jun
2017

Hvordan jobbe systematisk med etikkrefleksjon i psykisk helsevern? Hvilke erfaringer har pasienter og pårørende knyttet til tvang? Og hvordan involvere dem på en god måte? Forskere ved Senter for medisinsk etikk har publisert tre ressurshefter med praktisk veiledning for helsepersonell....

Varsleren på psykiatrisk avdeling

02 jun
2017

Målfrid J. Frahm Jensen trykte på den røde knappen fordi hun mente pasienter ble utsatt for ulovlig tvangsbruk. Så vendte kollegene henne ryggen....

UiT-forskeren Marius (39) har avdekket store avvik mellom praksis og lovverk i psykiatrien

01 jun
2017

Frem til 2001 sto psykiatriske institusjoner fritt til å gjøre som de ville med tanke på tvang. Med den nye psykisk helsevernloven som da trådte i kraft endret dette seg, men det gjorde ikke institusjonenes eller kontrollorganenes rutiner....

Her brukes det oftest tvang mot psykiatriske pasienter

02 mar
2017

Det er stor forskjell mellom sykehusene her i landet når det gjelder tvangsbruk mot psykiatriske pasienter....

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev

Konvolutt 

Nyhetsbrevet sendes ut 4 - 6 ganger i året.

« Meld utMeld inn »

 
 


 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Kontakt

Post- og besøksadresse:
TvangsForsk
Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Georg Høyer
Leder
georg.hoyer@uit.no
Telefon: 776 44 829

Hva gjør TvangsForsk?

TvangsForsk skal stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi på å oppnå ved å skape arenaer hvor de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.

Mandat »

Årsrapporter»

Personvern for www.tvangsforskning.no »

Våre samarbeidspartnere


Universitetet i Tromsø


Helsedirektoratet

 

Illustrasjoner: www.colourbox.com

Gnist - web som funkler! | KP | Personvern Webpublisering og webdesign med Siteman CMS