Oppslagstavle

TvangsForsk har ferie i juli, men vi kommer tilbake i august.

God sommer!


TvangsForsk er på Facebook. Der legger vi ut både saker fra mediene, artikler, debattnytt og annet spennende fra tvangsfeltet. Vi oppfordrer alle som ønsker det om å følge oss der.

Følg oss på Facebook! »

Tvang i nyhetsbildet

Abonner

Se til CRPD, Høie, sier Anne Grethe Teien

30 jun
2016

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og regjeringen har lagt fram forslag til lovendringer som de mener vil gjøre det vanskeligere å bruke tvang i psykisk helsevesenet. Et utvalg er også nedsatt som skal gjøre en samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren. Utvalget skal levere sin rapport innen 1. september 2018....

Helseministerens pålegg om medikamentfrie behandlingstilbuder svært positivt.

28 jun
2016

Dette sier Ketil Lund, medlem av utvalget for psykiatri og rettsvern i den internasjonale juristkommisjon norsk avdeling....

Altoverskyggende tvang

24 jun
2016

− For pasientene ser det ut til at opplevelsen av tvang er altoverskyggende. De forteller om «et liv på vent», sier doktorgradsstipendiat Bjørn Stensrud. Han har undersøkt hvordan ulike parter opplever tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD)....

Hvordan oppleves tvungent psykisk helsevern?

23 jun
2016

Et nytt doktorgradsprosjekt har undersøkt hvordan pasienter, pårørende og helsepersonell opplever tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD). Manglende medvirkning, lite informasjon og konflikt rundt medisinering er blant temaene som nevnes. ...

Slik skal pasienter få økt selvbestemmelse ved tvang

21 jun
2016

Regjeringen foreslår, som en oppfølging av Paulsrudutvalget, en rekke endringer i loven om psykisk helsevern knyttet til bruk av tvang....

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev

Konvolutt 

Nyhetsbrevet sendes ut 4 - 6 ganger i året.

« Meld utMeld inn »

 
 


 

Kontakt

Post- og besøksadresse:
TvangsForsk
Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Georg Høyer
Leder
georg.hoyer@uit.no
Telefon: 776 44 829

Tine Bergli
Koordinator og webredaktør
tine.bergli@uit.no
Telefon: 776 23 349

Hva gjør TvangsForsk?

TvangsForsk skal stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi på å oppnå ved å skape arenaer hvor de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.

Mandat »

Årsrapporter»

Personvern for www.tvangsforskning.no »

Våre samarbeidspartnere


Universitetet i Tromsø


Helsedirektoratet

 

Illustrasjoner: www.colourbox.com

Gnist - web som funkler! | KP | Personvern Webpublisering og webdesign med Siteman CMS