Oppslagstavle

Stillingsutlysning:

Universitetet i Oslo (UiO) søker stipendiat - tvang i psykisk helsevern.

Kort om stillingen:
Institutt for Helse og samfunn (HELSAM) har ledig stilling for en periode på tre år fra 1. januar 2019. Stillingen er tilknyttet prosjektet "Hvordan kan vi redusere bruken av tvungent psykisk helsevern overfor personer med alvorlig psykiske vansker?" som er finansiert av Norges forskingsråds HELSEVEL program. Det ledes Akershus universitetssykehus i samarbeid ved Senter for medisinsk etikk, UiO og NAPHA.

Tvang i nyhetsbildet

Abonner

Psykiatere velger tvang oftere enn psykologer

09 mai
2018

Psykiatere foreslår oftere tvang der psykologene velger å vente. – Det er store forskjeller mellom yrkesgruppene, sier forsker Olaf G. Aasland....

Ny rapport om bruk av tvang

12 apr
2018

En ny rapport om tvangsmedisinering i Norge er nå tilgjengelig.

...

Medisinfri etter basal eksponeringsterapi

20 mar
2018

Vestre Viken tilbyr basal eksponeringsterapi til døgnpasienter med alvorlige sammensatte psykiske lidelser og lavt funksjonsnivå. I behandlingen kan de som ønsker det få hjelp til å bli medisinfrie.

...

Krav om oppheving av vedtak om tvungent psykisk helsevern. Dom fra Frostating lagmannsrett

23 okt
2017

Informasjon om en dom hvor spørsmål om samtykkekompetanse og spørsmål om tvunget psykisk helsevern har vært prøvet i retten. ...

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev

Konvolutt 

Nyhetsbrevet sendes ut 4 - 6 ganger i året.

« Meld utMeld inn »

 
 


 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Kontakt

Post- og besøksadresse:
TvangsForsk
Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Georg Høyer
Leder
georg.hoyer@uit.no
Telefon: 776 44 829

Hva gjør TvangsForsk?

TvangsForsk skal stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi på å oppnå ved å skape arenaer hvor de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.

Mandat »

Årsrapporter»

Personvern for www.tvangsforskning.no »

Våre samarbeidspartnere


Universitetet i Tromsø


Helsedirektoratet

 

Illustrasjoner: www.colourbox.com

Webpublisering og webdesign med Siteman CMS