Oppslagstavle

Den nordiske velferdsstats tause omsorgsfelt
8. - 9. november 2016 | Bergen

Alle som kan relatere seg til den overordnete tematikken Den nordiske velferdsstats tause omsorgsfelt, ønskes velkommen til å legge frem eller delta på den tverrfaglige konferansen som nysgjerrig tilhører.

Påmeldingsfristen er 14. oktober.

Påmelding her »


Hamarkonferansen 2016 - menneskerettigheter, tvang og etikk | 23.-24. november 2016, Scandic Hotell Hamar

Til høsten arrangeres den 9. nasjonale konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk.

Påmelding her »


Følg oss på Facebook! »

Tvang i nyhetsbildet

Abonner

Foredrag om beltesenger, i Tromsø

30 sep
2016

Førstkommende søndag skal Marius Storvik holde et foredrag om "De omstridte grensene – bruk av belteseng i psykiatrien i lys av menneskerettighetene"....

Hvorfor varierer tvangsbruken?

30 aug
2016

Både gjennomføring og dokumentasjon av bruk av tvang innen psykisk helsevern varierer i altfor stor grad. Årsakene til varierende tvangsbruk er mange, og vi mangler kunnskap, skriver leder i Norsk psykiatrisk forening, Anne Kristine Bergem....

Kommentar: Skammelig på UNN

19 aug
2016

Lars Egil Mogård omtaler i en kronikk den mye omtalte UNN-rapporten fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling. Han etterlyser blant annet synlighet fra kontrollkommisjonen....

Vil fremme saken for helseministeren

17 aug
2016

Tove Karoline Knutsen vil ta opp ureglementær tvangsbruk med helseminister Bent Høie (H)....

Tilsynsrapport for UNN avd. Åsgård - Sivilombudmannens enhet for tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse

16 aug
2016

– Universitetssykehuset Nord-Norge setter pris på Sivilombudsmannens arbeid i henhold til mandatet for å forebygge tortur og umenneskelig behandling, sier Siren Hoven – Universitetssykehuset Nord-Norge setter pris på Sivilombudsmannens arbeid i henhold til mandatet for å forebygge tortur og umenneskelig behandling...

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev

Konvolutt 

Nyhetsbrevet sendes ut 4 - 6 ganger i året.

« Meld utMeld inn »

 
 


 

Kontakt

Post- og besøksadresse:
TvangsForsk
Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Georg Høyer
Leder
georg.hoyer@uit.no
Telefon: 776 44 829

Hva gjør TvangsForsk?

TvangsForsk skal stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi på å oppnå ved å skape arenaer hvor de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.

Mandat »

Årsrapporter»

Personvern for www.tvangsforskning.no »

Våre samarbeidspartnere


Universitetet i Tromsø


Helsedirektoratet

 

Illustrasjoner: www.colourbox.com

Gnist - web som funkler! | KP | Personvern Webpublisering og webdesign med Siteman CMS