Aktiviteter

Her presenteres aktiviteter som kan være aktuelle for deg som er interessert i tvangsfeltet. Nederst på siden finner du oversikt over tidligere aktiviteter.

Illustrasjon - aktiviteter - tvangsforsk

Psykiatri og makt – mellom biologi og fenomenologi

14.november 2017 18:00-20:00 | Oslo, Ullevål sykehus, Fredrik Holsts hus

Foredrag ved Ketil Slagstad, lege og medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Når vi snakker om makt i psykiatrien tenker vi gjerne på autonomi og tvangsbruk. Kan maktbegrepet utvides til også å gjelde kunnskapsproduksjon og hvilke forklaringsmodeller som får gjennomslag? Er noe av grunnen til diskusjonen rundt medisinfrie behandlingstilbud at pasienter ikke kjenner seg hjemme i en biomedisinsk forklaringsmodell for psykisk lidelse? Har vi blitt så opptatt av å forklare at vi har glemt å forstå? Og er vi så fokusert på nevrotransmittere at vi mister pasienten av syne? Med et kritisk blikk søker Ketil Slagstad å bygge bro mellom en biomedisinsk forklaring og pasientens opplevelse.

Les mer om foredraget her »

Kontrollkommisjonskonferansen 2017

16. - 17. november 2017 | Scandic Hotel Ørnen, Bergen

Helsedirektoratet arrangerer årlig en konferanse for landets kontrollkommisjoner, fylkesmenn, brukerorganisasjoner og andre aktuelle instanser.

Konferansen skal gi faglig påfyll til kontrollkommisjonene og til ansatte hos fylkesmannen som jobber med tvang i det psykiske helsevernet.

Årets konferanse finner sted på Scandic Hotel Ørnen i Bergen torsdag 16. - fredag 17. november 2017. 

Mer informasjon om konferansen »

Nasjonal konferanse om varsling, ytringsfrihet og lojalitet

20. - 21. november 2017 | Oslo, Felix konferansesenter

Faglig Forum inviterer til en av de viktigste konferanser denne høsten; om varsling og ytringsfrihet i helseorganisasjoner.
Varsling, ytringsfrihet og lojalitet er begreper som mange har fått et nært og ubehagelig forhold til.  Varsling av fare for pasientsikkerhet eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er viktig for å forebygge uheldige konsekvenser for enkeltpersoner eller for arbeidsplassen. Mange tror at varsling er en personalsak. Det er det ikke!  Likevel skjer det mange ganger at ledelsen gjemmer seg bak denne fasaden, og nekter å kommentere varslingssaker.  Hvem skal helseansatte og ledere være lojale mot? Ledelsen, kollegaene eller pasientene? 

Mer om konferansen her »

LDOs seminar om tvang i helse- og omsorgstjeneste

13.desember 09:00 - 15:00 | Oslo, Litteraturhuset

Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til seminar om tvang i psykisk helsevern og tvang i tjenester til personer med utviklingshemming.

Seminaret vil sette fokus på hvordan vi kan oppnå retten til selvbestemmelse i psykisk helsevern og tvang i tjenester til personer med utviklingshemming. Det settes særlig søkelys på tvangsmedisinering etter psykisk helsevernloven og tvang overfor personer med utviklingshemming for å ivareta grunnleggende behov.

Les mer om seminaret her»

Kontakt

Post- og besøksadresse:
TvangsForsk
Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Georg Høyer
Leder
georg.hoyer@uit.no
Telefon: 776 44 829

Hva gjør TvangsForsk?

TvangsForsk skal stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi på å oppnå ved å skape arenaer hvor de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.

Mandat »

Årsrapporter»

Personvern for www.tvangsforskning.no »

Våre samarbeidspartnere


Universitetet i Tromsø


Helsedirektoratet

 

Illustrasjoner: www.colourbox.com

Gnist - web som funkler! | KP | Personvern Webpublisering og webdesign med Siteman CMS