Aktiviteter

Her presenteres aktiviteter som kan være aktuelle for deg som er interessert i tvangsfeltet. Nederst på siden finner du oversikt over tidligere aktiviteter.

Illustrasjon - aktiviteter - tvangsforsk

6th European Conference on Mental Health, 4 - 6 October 2017

4 - 6 October 2017 | Berlin, Germany

More information and registration here » 

10th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry

26 - 28 October 2017 | Crowne Plaza, Dublin - Northwood, Ireland

The 10th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry is co-organized by the European Violence in Psychiatry Research Group (EViPRG) & the European Network for Training in the Management of Aggression (ENTMA08), and is a World Psychiatric Association (WPA) co-sponsored meeting. The 10th European Congress on Violence will focus strongly on clinically relevant and practically useful interdisciplinary scientific and practical knowledge with regard to interventions aimed at treating and reducing violence and aggression.

The overall congress theme: “Creating collaborative care: a multi-partnership approach”.

More information and registration »

Kontrollkommisjonskonferansen 2017

16. - 17. november 2017 | Scandic Hotel Ørnen, Bergen

Helsedirektoratet arrangerer årlig en konferanse for landets kontrollkommisjoner, fylkesmenn, brukerorganisasjoner og andre aktuelle instanser.

Konferansen skal gi faglig påfyll til kontrollkommisjonene og til ansatte hos fylkesmannen som jobber med tvang i det psykiske helsevernet.

Årets konferanse finner sted på Scandic Hotel Ørnen i Bergen torsdag 16. - fredag 17. november 2017. 

Informasjon »

Kontakt

Post- og besøksadresse:
TvangsForsk
Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Georg Høyer
Leder
georg.hoyer@uit.no
Telefon: 776 44 829

Hva gjør TvangsForsk?

TvangsForsk skal stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi på å oppnå ved å skape arenaer hvor de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.

Mandat »

Årsrapporter»

Personvern for www.tvangsforskning.no »

Våre samarbeidspartnere


Universitetet i Tromsø


Helsedirektoratet

 

Illustrasjoner: www.colourbox.com

Gnist - web som funkler! | KP | Personvern Webpublisering og webdesign med Siteman CMS