Aktiviteter

Her presenteres aktiviteter som kan være aktuelle for deg som er interessert i tvangsfeltet. Nederst på siden finner du oversikt over tidligere aktiviteter.

Illustrasjon - aktiviteter - tvangsforsk

Work-shop Holmen Fjordhotel

Tvangsforskningsnettverket arrangerer en work-shop der hovedtemaet er problemstillinger og mulige forskningsprosjekt som følge av lovendringen i psykisk helsevernloven som trådte i kraft 1 september 2017 (forbud mot tvungent psykisk helsevern for samtykke-kompetente personer).

Work-shopen er åpen for personer som kan være interessert i forskningsprosjekt som kan belyse konsekvenser av denne lovreformen. Programmet og praktisk informasjon finner du her.

Påmeldingsfrist: 22. april
E-post om påmelding sendes til Gerd Furumo ved UiT

Programmet finner du her.

Priser pr døgn med helpensjon à kr 1995 + dagpakke kr 595 inkl mva pr dag uten overnatting.

I tillegg til disse prisene kommer evt middag 21. mai for de som ankommer 21. mai.

Faglig forum om endringer i psykisk helsevernloven

5. juni 2017 | Oslo, Felix konferansesenter

I februar 2017 ble de mest prinsipielle endringer i psykisk helsevernloven på årtier vedtatt av et enstemmig Storting. Faglig forum for helse- og sosialtjenesten arrangerer i den forbindelse kurs.

"Den viktigste endringen innebærer at pasienter med samtykkekompetanse gis rett til å nekte behandling i psykisk helsevern," skriver de på sin nettside.

Les mer om konferansen og påmelding her » 

18th Annual IAFMHS Conference

June 12-14, 2018 | Hilton Antwerp Old Town, Antwerp, Belgium

Conference theme:  Service development is the laboratory of forensic mental health:                                       Integrating science and treatment into outcome.

More information about conference and submission here »

International Conference on Crisis, Coercion and Intensive Treatment in Psychiatry (CCITP)

18.-19. October 2018 | Rotterdam, Netherlands

Theme of the conference: "Zero-Strategies: From Dream to Reality"  (in collaboration with the World Psychiatric Association)

Aims of the CCITP Conference 
In 2018 the first international conference will take place in Rotterdam, the Netherlands, during which the latest knowledge concerning crisis, coercion and intensive treatment in psychiatry will be shared and discussed. The aim of the CCITP Conference is to bring together clients, caregivers, professionals (psychiatrists, psychologists, nurses, social workers and others), managers, policy makers and researchers to exchange knowledge and experiences about CCITP-related topics, and thereby to contribute to prevention of crisis, suicide, and coercion. We hope to welcome people from many different disciplines and countries in order to create an inspiring environment for learning from each other.

Information and registration here »

7th European Conference on Mental Health

19-21 September 2018 | Split, Croatia

The 7th European Conference on Mental Health is held in Croatia, Split. More information about program is coming. 

Submit abstract

Registration

Kontakt

Post- og besøksadresse:
TvangsForsk
Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Georg Høyer
Leder
georg.hoyer@uit.no
Telefon: 776 44 829

Hva gjør TvangsForsk?

TvangsForsk skal stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi på å oppnå ved å skape arenaer hvor de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.

Mandat »

Årsrapporter»

Personvern for www.tvangsforskning.no »

Våre samarbeidspartnere


Universitetet i Tromsø


Helsedirektoratet

 

Illustrasjoner: www.colourbox.com

Gnist - web som funkler! | KP | Personvern Webpublisering og webdesign med Siteman CMS