Forskergruppemøte om endringene i rammeverket for tvangsinngrep i det psykiske helsevernet 23. og 24. mai 2017

Et spennende og viktig tema i hyggelige omgivelser på Holmen Fjordhotell

Det har det siste året skjedd en rekke endringer i lovverket (Psykisk helsevernloven/Straffeloven) med sannsynlige konsekvenser for bruk av tvang i det psykiske helsevernet. Den kanskje mest radikale endringen er forslaget om å basere tvungent psykisk helsevern på samtykkeevne hos pasientene. Vi tenker i den sammenhengen at empirisk forskning omkring vurdering av samtykkekompetanse vil være svært relevant i årene som kommer.Holmen Fjordhotell

Denne gangen var vi 31 påmeldte deltakere, som er ny rekord. Samlingen ble avholdt i hyggelige og idylliske omgivelser på Holmen Fjordhotell

Generelt ble seminaret brukt til:
- å belyse endringene
- å starte et arbeid med forskningssøknader til NFR/Ekstrastiftelsen mv våren 2018 på de mest sentrale endringsområdene.

Dag 1: Samtykkekompetanse 

Dag 2: Strafferettspsykiatriens inntog i psykisk helsevern

På slutten av dag 2 var det også muligheter til å legge fram egne forskningsprosjekter. 

Deltakerliste finner du her »

 

Kontakt

Post- og besøksadresse:
TvangsForsk
Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Georg Høyer
Leder
georg.hoyer@uit.no
Telefon: 776 44 829

Hva gjør TvangsForsk?

TvangsForsk skal stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi på å oppnå ved å skape arenaer hvor de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.

Mandat »

Årsrapporter»

Personvern for www.tvangsforskning.no »

Våre samarbeidspartnere


Universitetet i Tromsø


Helsedirektoratet

 

Illustrasjoner: www.colourbox.com

Webpublisering og webdesign med Siteman CMS