Forskning

Her finner du oversikt over noe av det som rører seg på forskningsfronten. Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere listene, og tar gjerne imot tips.

Forskere

Personer som forsker på tvang, eller har vært involvert i forskning/fagutvikling på tvangsfeltet.

Prosjekter

Oversikt over pågående og avsluttede forskningsprosjekter relatert til bruk av tvang i psykisk helsevern.

Doktorgrader

Avlagte doktorgrader innen tvangsfeltet.

Forskningsverktøy

Relevante spørreskjema.

Om forskning på tvang i Norge

Det har vært forsket relativt lite på bruk av tvang i Norge, til tross for at en vesentlig del av pasientene i psykisk helsevern legges inn og/eller behandles med tvang i det psykiske helsevernet. Internasjonal forskning på tvang er av varierende metodisk kvalitet og holdbarhet, og er ikke alltid overførbar til norske forhold. Tiltaksplanen for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern slår derfor fast at det er behov for å øke kunnskapsgrunnlaget om bruk av tvang (jf. punkt 4.3.3 i planen).

Det er særlig behov for kunnskap når det gjelder:

  • Den kliniske effekten av bruk av tvang for pasienten både ved innleggelse og i behandling, herunder bruk av skjerming.

  • Pasientenes opplevelse av tvang.

  • Årsaker til variasjoner i tvangsbruk mellom ulike sykehus og helseforetak.

  • Juridiske problemstillinger.

  • Handlingsalternativer til tvang.

     

Les mer i vårt mandat »

Kontakt

Post- og besøksadresse:
TvangsForsk
Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Georg Høyer
Leder
georg.hoyer@uit.no
Telefon: 776 44 829

Hva gjør TvangsForsk?

TvangsForsk skal stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi på å oppnå ved å skape arenaer hvor de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.

Mandat »

Årsrapporter»

Personvern for www.tvangsforskning.no »

Våre samarbeidspartnere


Universitetet i Tromsø


Helsedirektoratet

 

Illustrasjoner: www.colourbox.com

Webpublisering og webdesign med Siteman CMS