Litteratur

TvangsForsk driver litteraturdatabasen TvangsPub, som inneholder litteratur og prosjekter om tvang i det psykiske helsevernet.

Ved å forenkle tilgangen til litteratur ønsker vi å stimulere til forskning og kunnskapsutvikling innenfor tvangsfeltet. TvangsPub inneholder både faglitteratur, artikler, offentlige dokumenter, statistikk, doktor- og mastergrader. I tillegg fører vi oversikt over tidligere og pågående forskningsprosjekter.

På sikt er målet at TvangsPub skal gi en tilnærmet fullstendig oversikt over faglitteratur som tar utgangspunkt i norske data om tvang, samt annen relevant litteratur innenfor tvangsfeltet. Vi gjør oppmerksom på at databasen fortsatt er under utvikling.

Besøk TvangsPub »

Kontakt

Post- og besøksadresse:
TvangsForsk
Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Georg Høyer
Leder
georg.hoyer@uit.no
Telefon: 776 44 829

Hva gjør TvangsForsk?

TvangsForsk skal stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi på å oppnå ved å skape arenaer hvor de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.

Mandat »

Årsrapporter»

Personvern for www.tvangsforskning.no »

Våre samarbeidspartnere


Universitetet i Tromsø


Helsedirektoratet

 

Illustrasjoner: www.colourbox.com

Webpublisering og webdesign med Siteman CMS