Miniseminarer

Har du en idé til et forskningsprosjekt, eller kanskje du har planlagt å forske innen tvangsfeltet?

Et miniseminar kan være noe for deg som ønsker hjelp med å videreutvikle en idé til et prosjekt. Samtidig er arrangementet en arena for å møte andre med tilsvarende forskningsinteresser.

Vi kan hjelpe til med å arrangere det praktiske rundt seminaret. Nettverket dekker kostnader for leie av møtelokale og lunsj. I tillegg kan vi vurdere å dekke reiseutgifter i enkelttilfeller.

Av erfaring anbefaler vi at maks 15 personer deltar på det enkelte seminaret. Tidsrommet 10.00-16.00 er ofte passende, med tanke på tilreisende deltakere.

Kontakt rådgiver Daria Efimkina dersom du lurer på noe om miniseminarene eller har en idé til et tema som kan være aktuelt for miniseminar.

 

Tidligere miniseminarer

27.1.2010 Måleinstrument om opplevd tvang ved opphold  
30.4.2010 Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold  
11.5.2010 Innsikt og sykdomsforståelse hos alvorlig sinnslidende  
7.9.2011   Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

2.12.2011 Beslutningsprosesser og sykdomsinnsikt

Presentasjon ved Geir Lorem: Insight and user participation. A study of users and health professionals' experiences with treatment and care of serious mental illness (PPT-fil)
 

 

Illustrasjon på nettverk - mennesker med streker mellom

Illustrasjon: Colourbox

Kontakt

Post- og besøksadresse:
TvangsForsk
Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Georg Høyer
Leder
georg.hoyer@uit.no
Telefon: 776 44 829

Hva gjør TvangsForsk?

TvangsForsk skal stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi på å oppnå ved å skape arenaer hvor de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.

Mandat »

Årsrapporter»

Personvern for www.tvangsforskning.no »

Våre samarbeidspartnere


Universitetet i Tromsø


Helsedirektoratet

 

Illustrasjoner: www.colourbox.com

Webpublisering og webdesign med Siteman CMS