2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Krav om oppheving av vedtak om tvungent psykisk helsevern. Dom fra Frostating lagmannsrett

23.10.2017

Informasjon om en dom hvor spørsmål om samtykkekompetanse og spørsmål om tvunget psykisk helsevern har vært prøvet i retten.

Les mer »

Etikk og tvang i psykisk helsevern. Ressurhefter

20.06.2017

Hvordan jobbe systematisk med etikkrefleksjon i psykisk helsevern? Hvilke erfaringer har pasienter og pårørende knyttet til tvang? Og hvordan involvere dem på en god måte? Forskere ved Senter for medisinsk etikk har publisert tre ressurshefter med praktisk veiledning for helsepersonell.

Les mer »

Varsleren på psykiatrisk avdeling

02.06.2017

Målfrid J. Frahm Jensen trykte på den røde knappen fordi hun mente pasienter ble utsatt for ulovlig tvangsbruk. Så vendte kollegene henne ryggen.

Les mer »

UiT-forskeren Marius (39) har avdekket store avvik mellom praksis og lovverk i psykiatrien

01.06.2017

Frem til 2001 sto psykiatriske institusjoner fritt til å gjøre som de ville med tanke på tvang. Med den nye psykisk helsevernloven som da trådte i kraft endret dette seg, men det gjorde ikke institusjonenes eller kontrollorganenes rutiner.

Les mer »

Her brukes det oftest tvang mot psykiatriske pasienter

02.03.2017

Det er stor forskjell mellom sykehusene her i landet når det gjelder tvangsbruk mot psykiatriske pasienter.

Les mer »

Tvangsloggene: Hasteinnkaller til oppvaskmøte etter nye tvangstall

24.02.2017

Helse-Norge fikk ett år ekstra på seg for å telle opp tvangsbruken, likevel er tallene fortsatt ufullstendige. Sykehusene som ikke har svart, blir fredag kalt inn på teppet til helseministeren.

Les mer »

Nye kvalitetsindikatorer om hjerte-og karsykdommer og bruk av tvangsmiddelvedtak

23.02.2017

Det har vært en positiv utvikling fra 2014 til 2015 i antall pasienter med akutt hjerneslag som får behandling i slagenhet. Det er et godt resultat i internasjonal sammenheng. Bruk av tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern for voksne fremstår som stabil.

Les mer »

Medikamentri behandling. Hvorfor egne enheter?

22.02.2017

Egne enheter for medikamentfri behandling gir muligheter til å utvikle en kultur der ansatte har interesse av – og tro på – at det er mulig å mestre alvorlige psykiske lidelser uten bruk av antipsykotiske medikamenter.

Les mer »

Tvangsloggene: Strammer inn på beltebruk etter VG-avsløring

16.02.2017

Etter VGs avsløringer om ulovlig tvangsbruk i psykiatrien – og sviktende kontrollrutiner, strammer Helsedirektoratet nå kraftig inn på dagens praksis.

Les mer »

Tvangsbruk i barnevernet: Horne skjerper oppfølgingen av de private barnevernsinstitusjonene

10.02.2017

Først i andre halvår av 2017 får Bufdir statistikk som viser hvor ustrakt bruken av tvang er på private barnevernsinstitusjoner. Statsråd Solveig Horne er tydelig på at det ikke er bra nok.

Les mer »

Flere nyheter fra 2017 »

Kontakt

Post- og besøksadresse:
TvangsForsk
Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Georg Høyer
Leder
georg.hoyer@uit.no
Telefon: 776 44 829

Hva gjør TvangsForsk?

TvangsForsk skal stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi på å oppnå ved å skape arenaer hvor de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.

Mandat »

Årsrapporter»

Personvern for www.tvangsforskning.no »

Våre samarbeidspartnere


Universitetet i Tromsø


Helsedirektoratet

 

Illustrasjoner: www.colourbox.com

Gnist - web som funkler! | KP | Personvern Webpublisering og webdesign med Siteman CMS