2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Varsleren på psykiatrisk avdeling

02.06.2017

Målfrid J. Frahm Jensen trykte på den røde knappen fordi hun mente pasienter ble utsatt for ulovlig tvangsbruk. Så vendte kollegene henne ryggen.

Les mer »

Her brukes det oftest tvang mot psykiatriske pasienter

02.03.2017

Det er stor forskjell mellom sykehusene her i landet når det gjelder tvangsbruk mot psykiatriske pasienter.

Les mer »

Vil skaffe full oversikt over tvang i psykiatrien

10.02.2017

Helse Midt-Noreg vil skaffe seg oversyn over tvang i psykiatrien i heile regionen. Eit oversyn viser at Helse Møre og Romsdal legg pasientane i reimar over lenger tid enn elles i landet.

Les mer »

Kontakt

Post- og besøksadresse:
TvangsForsk
Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Georg Høyer
Leder
georg.hoyer@uit.no
Telefon: 776 44 829

Hva gjør TvangsForsk?

TvangsForsk skal stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi på å oppnå ved å skape arenaer hvor de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.

Mandat »

Årsrapporter»

Personvern for www.tvangsforskning.no »

Våre samarbeidspartnere


Universitetet i Tromsø


Helsedirektoratet

 

Illustrasjoner: www.colourbox.com

Webpublisering og webdesign med Siteman CMS