2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Helseministeren: – De har det bedre hjemme

01.12.2013

Pasienter som er dømt til tvungent psykisk helsevern, men som er for friske til å være på institusjon, bør få flytte i egen bolig. Det mener helseministeren, som nå vurderer å støtte kommunene med penger til rehabilitering

Innelåst fordi ingen vil ha dem

20.11.2013

Personer dømt til tvungen psykisk helsevern blir sittende innelåst og blir utsatt for mer tvang en nødvendig. Årsaken er at kommunene ikke vil ta i mot dem

Debatt om tvang og farlighetsproblematikk (NRK NETT-TV)

27.09.2013

I debatten på NRK 26.09.13 ble tvang og farlighetsproblematikk diskutert. Se programmet her

– Tilfeldige voldsangrep viser at en bør bruke mer tvang i psykiatrien

24.09.2013

Flere tilfeldige voldsangrep har preget mediebildet den siste tiden. Nå tar voldsforsker til orde for å bruke mer tvang i psykiatrien for å unngå slike hendelser.

Den vanskelige debatten om drap

18.09.2013

Mer tvang, medisinering og overvåkning vil skremme folk med alvorlige lidelser fra å oppsøke hjelp. Faren er stor for at advokat Bores medisin vil virke mot sin hensikt

Det er lett å være etterpåklok

17.09.2013

Å snakke om mennesker med psykoselidelser som tidsinnstilte bomber er stigmatiserende vrøvl, og røper en manglende forståelse for både sykdom og statistikk

Kraftig økning av fastholding

18.04.2013

Fastholding av psykiatriske pasienter har økt kraftig ved Sørlandet sykehus. Det var tre ganger så mange tilfeller i fjor, enn for to år siden

Tvang ble redningen for Petter

05.03.2013

Petter Nilsen er paranoid schizofren, bor for seg selv og er i jobb. – Jeg hadde aldri klart det uten tvangsinnleggelser og langvarig behandling.

– Presses til å skrive ut pasienter på grunn av mangel på senger

26.02.2013

Én av tre pasienter som har vært lagt inn på tvang, legges inn igjen én måned etter at ble utskrevet fra sykehuset. De aller fleste ender opp på akuttavdelingen

Kontakt

Post- og besøksadresse:
TvangsForsk
Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Georg Høyer
Leder
georg.hoyer@uit.no
Telefon: 776 44 829

Hva gjør TvangsForsk?

TvangsForsk skal stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi på å oppnå ved å skape arenaer hvor de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.

Mandat »

Årsrapporter»

Personvern for www.tvangsforskning.no »

Våre samarbeidspartnere


Universitetet i Tromsø


Helsedirektoratet

 

Illustrasjoner: www.colourbox.com

Webpublisering og webdesign med Siteman CMS