2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Bevæpning under tvangsinnleggelser skremmer psykisk syke

16.09.2015

Helsedirektoratet har bedt politiet slutte å bære våpen når de bistår helsevesenet med innleggelse av psykisk syke.

Les mer »

Reglene for ransaking kan bli endret

21.07.2015

Regelverket for ransaking av psykiatriske pasienter brytes over hele landet. Nå kan lovverket bli endret.

Les mer »

Bryter loven for å opprettholde sikkerheten

21.07.2015

Sørlandet sykehus ransaker psykiatriske pasienter selv når lovverket ikke gir adgang til det. Sykehuset mener lovverket ikke er godt nok.

Les mer »

Sykehuset vil ansette syke

21.06.2015

Sykehuset bruker mye tvang mot psykisk syke og rusede pasienter, og ønsker å få ned tvangsbruken. Derfor er det ønskelig med ansatte med erfaringer som brukere.

Kontakt

Post- og besøksadresse:
TvangsForsk
Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Georg Høyer
Leder
georg.hoyer@uit.no
Telefon: 776 44 829

Hva gjør TvangsForsk?

TvangsForsk skal stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi på å oppnå ved å skape arenaer hvor de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.

Mandat »

Årsrapporter»

Personvern for www.tvangsforskning.no »

Våre samarbeidspartnere


Universitetet i Tromsø


Helsedirektoratet

 

Illustrasjoner: www.colourbox.com

Webpublisering og webdesign med Siteman CMS