2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017

Tvangsloggene: Hasteinnkaller til oppvaskmøte etter nye tvangstall

24.02.2017

Helse-Norge fikk ett år ekstra på seg for å telle opp tvangsbruken, likevel er tallene fortsatt ufullstendige. Sykehusene som ikke har svart, blir fredag kalt inn på teppet til helseministeren.

Les mer »

Tvangsloggene: Strammer inn på beltebruk etter VG-avsløring

16.02.2017

Etter VGs avsløringer om ulovlig tvangsbruk i psykiatrien – og sviktende kontrollrutiner, strammer Helsedirektoratet nå kraftig inn på dagens praksis.

Les mer »

Tvangsloggene: Mental Helse om utsettelse av tvangsregister: Bekrefter lav prioritering av psykisk syke

05.02.2017

Mental Helse er skuffet over at innføringen av et elektronisk journalføringssystem for bruk av tvangsmidler blir utsatt.

Les mer »

Kontakt

Post- og besøksadresse:
TvangsForsk
Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Georg Høyer
Leder
georg.hoyer@uit.no
Telefon: 776 44 829

Hva gjør TvangsForsk?

TvangsForsk skal stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi på å oppnå ved å skape arenaer hvor de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.

Mandat »

Årsrapporter»

Personvern for www.tvangsforskning.no »

Våre samarbeidspartnere


Universitetet i Tromsø


Helsedirektoratet

 

Illustrasjoner: www.colourbox.com

Gnist - web som funkler! | KP | Personvern Webpublisering og webdesign med Siteman CMS