Om oss

Nettverkets hovedoppgave er å stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi å oppnå ved å skape arenaer der de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter. Nettverket har ikke midler til prosjektgjennomføring, men kan bidra med hjelp på veien fra gode idéer til gode og realistiske prosjekter, som i sin tur kan hevde seg i konkurransen om forskningsmidler.

 

Ansatte

LederGeorg Høyer

Georg Høyer, professor dr.med.,
UiT Norges arktiske universitet

Georg.Hoyer[a]uit.no

 

 

 

 


Trond Hatling

 

Forsker

Trond Hatling, avdelingsleder,
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (NAPHA)

Trond.Hatling[a]napha.nog

 

 

 

 

 


ForskerTonje Lossius Husum

Tonje Lossius Husum, forsker/ psykolog,
Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

t.l.husum[a]medisin.uio.no

 

 

 

 

 

 


Forsker

Kjetil Hustoft Sjeflege / Chief psychiatrist M.D.,
M.P.H Universitetslektor Universitetet i Bergen Psykiatrisk divisjon,
Stavanger Universitetssjukehus / Division of Psychiatry,
Stavanger University Hospital

khu2[a]sus.no

 

 


 

Nettverksadministrasjonen holder til ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø.

I alle e-postadresser er @ erstattet med [a] for å unngå søppelpost.

Kontakt

Post- og besøksadresse:
TvangsForsk
Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Georg Høyer
Leder
georg.hoyer@uit.no
Telefon: 776 44 829

Hva gjør TvangsForsk?

TvangsForsk skal stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi på å oppnå ved å skape arenaer hvor de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.

Mandat »

Årsrapporter»

Personvern for www.tvangsforskning.no »

Våre samarbeidspartnere


Universitetet i Tromsø


Helsedirektoratet

 

Illustrasjoner: www.colourbox.com

Webpublisering og webdesign med Siteman CMS