Ressurser og lenker

Her finner du oversikt over tilgjengelig statistikk om bruk av tvang, gjeldende regelverk, samt lenker til andre relevante nettsteder

Omfang av tvang i Norge

Våre egne sammendrag av tilgjengelig statistikk, og oversikt over de ulike kildene for tvangsstatistikken.

Regelverk

Gjeldende forskrifter, lover, konvensjoner om menneskerettigheter og andre regelverk for bruk av tvang i psykisk helsevern.

Høringsuttalelser fra TvangsForsk

Høringer med uttalelse fra TvangsForsk.

Andre nyttige lenker

Interesseorganisasjoner, nettverk og tidsskrifter relatert til psykisk helse.

Relevante Høyesterettsdommer

HR-2014-1799-A Premisser i sak nr. 2014/932, sivil sak anke over dom

HR-2014-1792-A, (sak nr. 2014/1279), sivil sak, anke over dom.

HR-2015-1752-A, (sak nr. 2014/1279), sivil sak, anke over dom.

Andre relevante dommer

LB-2015-13924, sivil sak, anke over dom.

jonisk søyle

Foto: Colourbox

Kontakt

Post- og besøksadresse:
TvangsForsk
Institutt for samfunnsmedisin
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Georg Høyer
Leder
georg.hoyer@uit.no
Telefon: 776 44 829

Hva gjør TvangsForsk?

TvangsForsk skal stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge. Dette håper vi på å oppnå ved å skape arenaer hvor de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.

Mandat »

Årsrapporter»

Personvern for www.tvangsforskning.no »

Våre samarbeidspartnere


Universitetet i Tromsø


Helsedirektoratet

 

Illustrasjoner: www.colourbox.com

Webpublisering og webdesign med Siteman CMS