Påmelding til Holmen-seminaret 2020!

Tema: «Intervensjonsstudier – hvordan studere tiltak som reduserer tvang?»

Datoer blir 26. og 27. mai (tirsdag-onsdag).

Påmelding >>

Foreløpig program >>

Tema for gruppediskusjoner er ikke endelig bestemt. Vi ber om innspill til tema til: tvangsforsk@unn.no

Aktuelt fra TvangsForsk

Ny sak for Høyesterett som bl.a. involverer samtykkekompetanse

by Kent Jensen • 9. desember 2019

Høyesterett har tatt en ny sak om psykisk helsevern til behandling. Saken dreier seg om en 35 år gammel kvinne med alvorlig anorexi. Lagmannsretten la til grunn at farevilkåret var oppfylt, og tok derfor ikke stilling til kvinnens samtykkekompetanse. Høyesteretts ankeutvalg har ikke sagt noe om hva som skal behandles i saken. Høyesteretts informasjonstjeneste sier […]


Kriminalomsorgsdirektoratet: Endrer innstilling om ansvarsforhold ved innleggelse i psykisk helsevern

by Kent Jensen • 9. desember 2019

  Grensene mellom helsevesenet og kriminalomsorgen er på mange måter problematiske, og skillet virker å øke, noe som blant annet gjenspeiles i Østenstadutvalgets nye utkast til tvangsbegrensningslov. Bistand til vakthold når straffedømte/ innsatte personer innlegges i psykisk helsevern, har kriminalomsorgen til nå besørget, dersom de har vurdert sikkerhetsbehovene høyere enn sykehuset. Kriminalomsorgsdirektoratet har imidlertid nylig […]


Akuttnettverket og Ahus’ måleverktøy for skjerming

by Kent Jensen • 15. november 2019

Rapporten etter 7 års arbeid tar for seg utviklingen av et måleskjema for skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern.  Utvalget har vært ledet av Torleif Ruud, og har tatt for seg at det rimelig særnorske fenomenet «skjerming» (uten isolasjon) kan ha svært varierende kliniske begrunnelser og innhold. De har av denne grunn utviklet et konsensusbasert […]Vi gjør oppmerksom på at synspunkt som formidles på Facebook siden, ikke nødvendigvis er uttrykk for hva Tvangsforsk mener.