COVID-19

Vi rydder vår oppslagstavle for å publisere informasjon relatert til psykiske helsetjenester under koronavirus utbruddet.

Først og fremst må man kjenne til norske retningslinjer. Helsedirektoratet har samlet disse på en egen side.

Kapittel 7 om ivaretakelse av personer med rus- og psykisk lidelse i kommunen >>

Brev med anbefalinger og beslutninger fra Helsedirektoratet til helsetjenesten og andre offentlige instanser >>

Folkehelseinstituttet – Tiltak i spesialisthelsetjenesten >>


Det finnes også utenlandske artikler og veiledere som kan være nyttige, men som av forskjellige grunner (annet lovverk, smitteutbredelse m.m.) ikke er like relevante for situasjonen i Norge:

Artikkel av Zhu et. al om erfaringer fra Kina i håndtering av smitte og smittefare hos inneliggende pasienter >>

Et interessant forslag Zhu kommer med er at alle nyinnlagte pasienter i psykisk helsevern bør observeres i 14 dager i en egen enhet før overføring til vanlig sykehusavdeling. I en situasjon med høy smittespredning i befolkningen kan dette bli hensiktsmessig.

Nasjonal veileder fra England for håndtering av akutt uro hos innlagte pasienter i akuttenheter under COVID-19 >>

NB: Tett knyttet til engelsk lovgivning (Mental Healthcare Act). Lite er derfor overførbart. Interessante er råd mtp. medisinering og smittevernsutstyr i utageringssituasjoner. Det kommer sterk anbefaling om å opprette lokale etiske komiteer for å behandle vanskelige saker i grenseland mellom psykisk helse og smittevern. Dette bør kanskje vurderes i Norge også.


Aktuelt fra TvangsForsk

Holmen-seminaret 2020 utsettes til høsten

by Kent Jensen • 30. mars 2020

Vi meddeler at vi dessverre må avlyse Holmen-seminaret i mai. Vi har også vurdert å holde seminaret til opprinnelig tidspunkt som et «webinar», men regner med de fleste av oss er rimelig leie av å se hverandre på Skype til den tid og man vil uansett ikke få tilsvarende sosialt utbytte som det å fysisk […]


Tvangstallene for 2018 er publiserte

by Kent Jensen • 28. februar 2020

I dag har Helsedirektoratet publisert en ny rapport for status etter lovendringen i 2017 med innføring av samtykkekompetanse. Tvangstallene for 2018 har av den grunn vært etterlengtede, men har latt vente på seg. Les rapporten >> Helsedirektoratet har også skrevet en kort artikkel om hovedfunn>> Tvangstallene for 2018 er samtidlig lagt ut i SAMDATA dashboard, […]


Nytt layout for TvangsPub

by Kent Jensen • 28. februar 2020

Vår database over norsk forskning på tvang, TvangsPub, har fått en designmessig overhaling. Utseendet harmonerer nå bedre med hjemmesiden, og er mer oversiktlig. Link til TvangsPub >> Vi har også ryddet på vår prosjektside så langt det lar seg gjøre, men oversikten og søkbarheten i REK er begrenset. Delvis handler dette om at REK sin […]Vi gjør oppmerksom på at synspunkt som formidles på Facebook siden, ikke nødvendigvis er uttrykk for hva Tvangsforsk mener.