Oppslagstavle

Vi har laget en foreløpig oppsummering av endringer i Tvangslovutvalgets lovforslag i forhold til dagens psykisk helsevernlov, i forbindelse med vårt videre arbeid med NOU’en. Oppsummeringen er primært rettet til klinikere og forskere, som på enkelt vis ønsker å skaffe seg begynnende oversikt over hvordan klinisk praksis vil kunne se ut etter dette nye lovforslaget, men er ingen erstatning for det å lese hele NOU’en på egen hånd.

Oppsummeringen vil brukes som del av Tvangsforsk’ videre arbeid med en høringsuttalelse.

Dersom åpenbare feil eller mangler, er det lov å si i fra om dette til: tvangsforsk@unn.no

Link til dokumentet

Aktuelt fra TvangsForsk

TvangsPub oppdatert med nytt innhold!

by Kent Jensen • 15. november 2019

Vi kan med glede kunngjøre at vi har lagt til nytt innhold i vår database over norsk forskning og artikler omhandlende tvang i psykisk helsevern, etter en lang periode uten oppdateringer. Vi vil fortsette prosessen i neste uke, da det tar tid å gjennomgå smått og stort publisert på dette feltet. Litteratursøket er gjort, det […]


Akuttnettverket og Ahus’ måleverktøy for skjerming

by Kent Jensen • 15. november 2019

Rapporten etter 7 års arbeid tar for seg utviklingen av et måleskjema for skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern.  Utvalget har vært ledet av Torleif Ruud, og har tatt for seg at det rimelig særnorske fenomenet «skjerming» (uten isolasjon) kan ha svært varierende kliniske begrunnelser og innhold. De har av denne grunn utviklet et konsensusbasert […]


Ny doktorgrad om tvangsbehandling under oppfølging fra ACT team

by Kent Jensen • 4. november 2019

  Hanne Kilen Stuen ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk disputerte fredag 1. november på universitetet i Tromsø med avhandlingen: “Community treatment orders in an Assertive Community Treatment setting: a qualitative study of experiences of patients, care providers and responsible clinicians». Tvangsforsk gratulerer henne med godt og viktig arbeid!             […]Vi gjør oppmerksom på at synspunkt som formidles på Facebook siden, ikke nødvendigvis er uttrykk for hva Tvangsforsk mener.