Oppslagstavle

Spørreundersøkelsen om Holmen 2019, er avsluttet.
Det var lav svarprosent, men lange og gode kommentarer. Vi vil gjennomgå og forsøke ta disse til etterretning.

Spesielt var opplevelsen av dag 2 mindre bra, på grunn av at det i år var en vesentlig større gruppe.

Resultat kan leses her (PDF)

Aktuelt fra TvangsForsk

Tvangslovutvalgets rapport

by Kent Jensen • 7. august 2019

  Noe forsinket «nyhet», men som fortsatt vil være høyaktuell utover hele høsten, er Tvangslovutvalget (Østenstadutvalgets) overlevering av sin rapport (NOU) til helse- og omsorgsminister Bent Høie den 18. juni. Forslaget har fått navnet «Tvangsbegrensningsloven». Dokumentet er på massive 813 sider, og vil derfor ta de fleste noe tid å få lest igjennom. Les dokumentet […]


Forbigående effekt på antall tvangsinnleggelser etter lovendring i 2017

by Kent Jensen • 17. juni 2019

Foreløpige tall fra 2018 (kun tvangsinnleggelser i voksenpsykiatri): 7849 Etter lovendring i psykisk helsevernloven i 2017 (innføring av manglende samtykkekompetanse som kriterie), gikk antallet tvangsinnleggelser noe ned; dette ser ut til i hovedsak ha vært en reduksjon i korte tvangsinnleggelser. De nyeste tallene viser at nedgangen var forbigående. Det forventes å komme tillegg av 140-150 […]


Nytt innhold: Internasjonale forskningsartikler

by Kent Jensen • 14. juni 2019

Vi har opprettet en ny side for internasjonale forskningsartilker: www.tvangsforskning.no/nye-publikasjoner-internasjonalt/ Dette er, og kommer heller ikke til å bli, en søkbar database, (som TvangsPub) men kun ment som en nyhetsoppdatering på nye publikasjoner internasjonalt. Innholdet er sortert på måned og år, etter tittel på artikkelen, og er klikkbare. Artikler fra 2019 og videre tas med. […]Vi gjør oppmerksom på at synspunkt som formidles på Facebook siden, er andres, og ikke uttrykk for hva Tvangsforsk mener.