Det inviteres til et spesielt tilrettelagt kurs for PhD og postdoc studenter og ferske forskere innen mental helse, der fokus er forståelse av hvorfor tvang blir brukt og hvorfor vold forekommer og hva som kan gjøres for å forebygge.
Formålet er erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Kurset arrangeres av FOSTREN (Fostering and Strengthening Approaches to Reducing Coercion in European Mental Health Services) i samarbeid med EViPRG (European Violence in Psychiatry Research Group).

Dette er en tidlig-kunngjøring, slik at interesserte kan holde av datoene. Mer informasjon vil følge senere.

Poster >>