Målgruppe

Psykologer, psykologspesialister, leger i spesialiseringsforløp og psykiatere som arbeider med, eller interesserer seg for, riktig- og redusert bruk av tvang og alternativer til tvangsbruk.

Sted og tid

Oslo, 25. januar 2021

Påmeldingsfrist

21.12.2020

Mer informasjon om kurset >>