Målgruppe

Psykologer, psykologspesialister, leger i spesialiseringsforløp og psykiatere som arbeider med, eller interesserer seg for, riktig- og redusert bruk av tvang og alternativer til tvangsbruk.

På grunn av covid og det at kurset egner seg dårlig for digital løsning (behov for gruppediskusjoner), er kurset utsatt.

Sted og ny tid

Oslo, 7. juni 2021

Påmeldingsfrist

03.05.2021

Mer informasjon om kurset >>