Foto: Privat

Magne Brekke Rabben vil den 23.oktober disputere over avhandlingen «Humanitet, kontroll og tvang. Tvangsmiddelbruk ved Kriminalasylet og Reitgjerdet sykehus, 1895-1978.»

Tvangsforsk bevilget i sin tid penger til forprosjektet som nå har materialisert seg i en avhandling akseptert for disputas. Vi Gratulerer han!

Avhandlingen er levert ved NTNU, Det humanistiske fakultet (Institutt for moderne samfunnshistorie) og Øyvind Thomassen har vært veileder. prosjektet er finansiert av NTNU Helse, et av de fire satsningsområdene til NTNU og har blitt gjennomført i samarbeid med St.Olav Hospital, avd. Brøset (Kompetanseneteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, SIFER-midt).

Vurderingskomiteen har bestått av Jesper Vaczy Kragh (Medical Museion, Københavns universitet), Anne Helene Kveim Lie (Institutt for helse og samfunn, UiO) og Maria Fritsche (Institutt for moderne samfunnshistorie, NTNU).


Prøveforelesningen finner sted i auditorium D2, Dragvoll fredag 23.oktober 2020 kl. 10.15 over oppgitt emne:

Psykiatriens begrep om humanitet mellom 1880 og 1980: dynamisk eller statisk? 

Disputasen finner sted i auditorium D2, Dragvoll, fredag 23. oktober 2020 kl. 12.30


Lenke for å følge prøveforelesning og disputas:

https://NTNU.zoom.us/j/92464432991?pwd=dnUyc08vYWkvdUc5SXZENzByRUpuQT09
Passcode: 957877

 

Mer informasjon: https://www.ntnu.no/kalender/detaljer/-/event/22037323-c4a8-33ea-af8e-d7de26f96431