Erfaringskompetanse Logo 300x300 - Erfaringskompetanse.no - Temakveld (Oslo) om forslaget til ny tvangsbegrensningslovNasjonalt senter for erfaringskompetanse ønsker å gjøre alle oppmerksom på deres temakveld rundt forslaget til ny tvangsbegrensningslov, førstkommende torsdag på Litteraturhuset i Oslo. Bjørn Henning Østenstad, Mette Ellingsdalen og Tor Ketil Larsen vil dele sine tanker rundt lovutvalgets innstilling. Arrangementet er gratis.

Mer informasjon:

https://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/temakveld-hva-tenker-vi-om-forslaget-til-en-ny-tvangslov/

Det vil komme et lignende arrangement, med blant andre Østenstad, på Tromsø bibliotek, mandag 28.oktober.