Foreløpige tall fra 2018 (kun tvangsinnleggelser i voksenpsykiatri): 7849

Etter lovendring i psykisk helsevernloven i 2017 (innføring av manglende samtykkekompetanse som kriterie), gikk antallet tvangsinnleggelser noe ned; dette ser ut til i hovedsak ha vært en reduksjon i korte tvangsinnleggelser. De nyeste tallene viser at nedgangen var forbigående.

Det forventes å komme tillegg av 140-150 innleggelser i barne- og undomspsykiatri, når disse tallene er klare.