Vi meddeler at vi dessverre må avlyse Holmen-seminaret i mai.
Vi har også vurdert å holde seminaret til opprinnelig tidspunkt som et «webinar», men regner med de fleste av oss er rimelig leie av å se hverandre på Skype til den tid og man vil uansett ikke få tilsvarende sosialt utbytte som det å fysisk møte medforskere.

Vi velger derfor å utsette Holmen til tentativt september. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette. Vi planlegger som en kompensasjon å sende ut ekstra nyhetsbrev i perioden frem til sommeren.

De som allerede hadde meldt seg på til i mai, vil motta egen epost om at påmeldingen slettes.