Vi har opprettet en ny side for internasjonale forskningsartilker: www.tvangsforskning.no/nye-publikasjoner-internasjonalt/

Dette er, og kommer heller ikke til å bli, en søkbar database, (som TvangsPub) men kun ment som en nyhetsoppdatering på nye publikasjoner internasjonalt.
Innholdet er sortert på måned og år, etter tittel på artikkelen, og er klikkbare.

Artikler fra 2019 og videre tas med. Oppdateringer vil gjøres månedlig.