«Helsedirektoratet har gitt ut to nye rapporter om bruk av tvang i Norge. En om utvikling i bruk av tvang fra 2013-2017, og en med analyser fra 2017. Begge rapportene kan lastes ned her:

https://helsedirektoratet.no/nyheter/sma-endringar-i-bruk-av-tvang»