Åpen dør Lovisenberg har ledig stilling som postdoktor / postdoc i prosjektet med søknadsfrist 16. august. Formålet er å prøve ut om mer systematisk brukerorientering i tjenestene kan gi økt trygghet og mindre unødig tvang i akutt psykisk helsevern.

Les mer i stillingsutlysningen >>