Norske forskere som forsker på tvang stilte sterkt på konferanse om reduksjon i bruk av tvang 18.-19. oktober 2018 i Rotterdam

https://www.ccitp.net/preconference.html