Her er det WHO (World Health Organization) som har lansert en rapport om hvordan bruk av tvang kan reduseres:

https://apps.who.int/iris/handle/10665/254809?fbclid=IwAR1Jetq3tFEcnlrFPQj7AYH1CEi-9ChDzdEhR83hwhojBuA9c7yG2a0N7f0