Vi håper at vi kan samle ressurser og nytt om forskning på tvang.