Utlysning fra Forskningsrådet:

Norske forskere kan nå søke om å bli med i 45 nye COST-nettverk (European Cooperation in Science and Technology) som starter våren 2020. Forskningsrådets erfaring er at de som er med i et slikt nettverk, har bedre sjanser for å lykkes i EUs Horisont 2020. Et av disse nettverkene (FOSTREN) retter seg mot forskning på tvang innen psykisk helsevern og er relevant for norske forskere som forsker på tvang (eller har lyst til å gjøre det).

FOSTREN er forkortelse for «Fostering and Strengthening Approaches to Reducing Coercion in European Mental Health Services». Jorun Rugkåsa er projektleder i Norge og søknaden om midler ble utformet sammen med Richard Whittington (NTNU) og Trond Hatling (TF/ Napha). Det ligger an til at oppstarten blir noe forsinket i forhold til opprinnelig plan på grunn av koronasituasjonen.

Forskningsradet.no: Lyst å delta i ett av 45 nye internasjonale forskernettverk?