Fra og med nyttår vil »Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i psykisk helsevern» endre organisatorisk tilknytning.  Etter anbefaling fra Helsedirektoratet har Helse- og omsorgsdepartementet overført ansvaret for «Tvangsforsk» fra Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø til Helse Nord. Nettverket vil bli en del av det nyopprettede «Kompetansesenteret for fengsels, sikkerhets og rettspsykiatri» i Helse Nord (SIFER Nord). Fysisk vil Nettverket flytte fra Universitetet i Tromsø til Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Mandatet til Nettverket er ikke endret og det er ikke planlagt endringer i Nettverkets virksomhet. Vi antar og håper at overgangen ikke vil få merkbare konsekvenser for våre mange brukere.