Vi kan med glede kunngjøre at vi har lagt til nytt innhold i vår database over norsk forskning og artikler omhandlende tvang i psykisk helsevern, etter en lang periode uten oppdateringer.

Vi vil fortsette prosessen i neste uke, da det tar tid å gjennomgå smått og stort publisert på dette feltet. Litteratursøket er gjort, det gjenstår kun å screene siste pulje med treff fra ORIA, for inklusjon.

Vi vil samtidig ønske dere en god helg!

TvangsPub>>