pexels photo 357514 - Doktorgrader

Doktorgrader

Doktorgrader relatert til tvangsfeltet.

2018

A. Furre

Use of restraint acute psychiatric inpatient units for adolescents in Norway

E.J. Svendsen

Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study

O. Nyttingnes

Patients’ experience of Coercion in Mental Health Care

A.C. Pawlica

Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden

 

2017

M. Storvik

Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern

 

2016

B. Stensrud

Experiences with outpatient commitment orders from the perspectives of patients, relatives and staff – A qualitative study

H. Riley

When coercion moves into your home. A study of outpatient commitment in Northern Norway

 

2013

Maria Knutzen
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger. Hvordan brukes de og hva kjennetegner pasientene?»

Anne Opsal
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Involuntarily admitted patients with substance use disorders »

Reidun Diseth
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry (pdf) »


2011

Tonje Lossius Husum
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Staff attitudes and use of coercion in acute psychiatric wards in Norway (pdf) »

Arne Thorvik
Lege spes. psykiatri
Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Suicid som etisk fenomen – teoretiske og empiriske perspektiver (UiO) »


2010

Marit Følsvik Svindseth
Høgskolelektor
Høgskolen i Ålesund

A Study of Humiliation, Narcissism and Treatment Outcome in Patients Admitted to Psychiatric Emergency Units »

Marit Helene Hem
Post doc
Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

Mature care? An empirical study of interaction between psychotic patients and psychiatric nurses »

Toril Borch Terkelsen
Førsteamanuensis
Seksjon for sykepleievitenskap, Medisinsk Fakultet, Universitetet i Bergen

Håndtering av engler og UFOer i en psykiatrisk avdeling : en etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres »


2008

Johan Håkon Bjørngaard
Seniorforsker
SINTEF Teknologi og samfunn

Patient satisfaction with outpatient mental health services – the influence of organizational factors »

Knut Ivar Iversen
Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø

Coercion in the delivery of mental health services in Norway


2007

Reidun Norvoll
Dr. polit (sosiologi)
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Det lukkede rom. Bruk av skjerming som behandling og kontroll i psykiatriske akuttposter (SINTEF) »


2004

Rolf Wynn
Universitetet i Tromsø

Restraint and seclusion in a Norwegian university psychiatric hospital


1986

Georg Høyer
Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø

Tvungent psykisk helsevern i Norge. Rettssikkerheten ved slikt helsevern med særlig vurdering av kontrollkommisjonsordningen