pexels photo 357514 - Forskningsplan

Forskningsplan

Forskningsplan 2014 – 2019

De foreliggende anbefalingene for forskning om bruk av tvang i det psykiske helsevernet er utarbeidet av arbeidsutvalget i TvangsForsk.

Notatet inneholder en kortfattet statusbeskrivelse av tvangsforskning i Norge, og peker på områder der det er behov for økt forskningsbasert kunnskap om bruk av tvang.

Last ned forskningsplanen (pdf)