pexels photo 357514 - Prosjekt

Prosjekt

Pågående prosjekt registrert hos REK (Regional Etisk Kommité)

REKs prosjektregister (SPREK) er under oppgradering og ny versjon forventes komme våren 2020. På grunn av dette, er ikke prosjektarkivet oppdatert siden juni 2019.

Andre relevante:

 


Prosjekt registrert i Cristin (Current Research Information System In Norway)

Cristin har automatisk importering fra REK av alle nye prosjekt og jobber med å legge til eldre, fortsatt aktive, prosjekt.

Les mer om koblingen mellom Cristin og REK >>

Pågående prosjekt i Cristin

Avsluttede prosjekt i Cristin