pexels photo 357514 - Forskere

Forskere

Oversikt over personer som forsker på tvang, eller har vært involvert i forskning/fagutvikling på tvangsfeltet.

For å redusere søppelpost er @ erstattet med (a) i e-postadressene.

 

A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_K_L_M_N_O_P_Q_R_S_T_U_V_W_X_Y_Z_Æ_Ø

A

Adrian Razvan Pasareanu
Sørlandet sykehus. Avd. for rus- og avhengighetsbehandling
E-post: Adrian.razvan.pasareanu(a)sshf.no

Aina Skorpen
Høgskolen i Stord/Haugesund
E-post: aina.skorpen(a)hsh.no

Anders Jacob
Lovisenberg DPS
E-post: Andj(a)lds.no

Anja Christoffersen Pawlica
Høgskolen Stord/Haugesund
E-post: anja.pawlica(a)hsh.no

Anne Opsal
Universitetet i Agder
E-post: anne.opsal(a)uia.no

Arild Granerud
Høgskolen i Hedmark
E-post: arild.granerud(a)hihm.no

Astrid Furre
R-BUP Øst og Sør
E-post: astrid.furre(a)ous-hf.no

 

B

Bjørn Stensrud
Sykehuset Innlandet
E-post: bjorn.stensrud(a)sykehuset-innlandet.no

Bert Molewijk
Senter for medisinsk etikk, UiO
E-post: a.c.molewijk(a)medisin.uio.no

 

C

Christine Øye
Høgskolen i Stord/Haugesund
E-post: christine.oye(a)hsh.no

E

Eli Feiring
UiO, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi?
E-post: eli.feiring(a)medisin.uio.no

G

Georg Høyer
Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
E-post: georg.hoyer(a)uit.no

Gunnar Eidhammer
SIFER Sør-Øst
E-post: geidhammer(a)gmail.com

 

H

Hanne Kilen Stuen
Sykehuset Innlandet
E-post: hanne.kilen.stuen(a)sykehuset-innlandet.no

Hege Stokmo
Spesialsykepleier psykisk helse
E-post: hege.stokmo(a)gmail.com

Henriette Riley
UiT Norges arktiske universitet/ Fagutviklingsenheten rus og psykiatri, UNN
E-post: henriette.riley(a)uit.no

I

Inger Beate Larsen
Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder
E-post: inger.b.larsen(a)uia.no

Inger Lise Teig
International Research Institute of Stavanger (IRIS AS)
E-post: inger.teig(a)uib.no

J

Johan Håkon Bjørngaard
SINTEF Helse, avd. psykisk helse,Trondheim
E-post: johan.h.bjorngaard(a)ntnu.no

Jorun Rugkåsa
Forskningssenteret, AHUS
E-post: jorun.rugkasa(a)ahus.no

K

Ketil Røtvold
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
E-post: ketil.rotvold(a)unn.no

Kjell Nordby
FoU, Sykehuset Innlandet
E-post: kjell.nordby(a)sykehuset-innlandet.no

Kjetil Hustoft
Stavanger Universitetssykehus
E-post: kjetil.hustoft(a)sus.no

Knut Sørgaard
Nordlandssykehuset
E-post: KSO(a)nordlandssykehuset.no

M

Maria Knutzen
Avdeling for forskning og undervisning,
Psykiatrisk divisjon, Ullevål universitetssykehus
E-post: uxmakn(a)ous-hf.no

Maria Løvsletten
Sykehuset Innlandet
E-post: maria.lovsletten(a)sykehuset-innlandet.no

Marit Svindseth
Høgskolen i Ålesund
E-post: masv(a)hials.no

Marit Borg
fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
E-post: marit.borg(a)hbv.no

Marit Helene Hem
Senter for medisinsk etikk
Universitetet i Oslo
E-post: m.h.hem(a)medisin.uio.no

Marius Storvik
UiT Norges arktiske universitet
E-post: marius.storvik(a)uit.no

 

O

Odd Volden
Universitetet i Agder
E-post: o-volden(a)frisurf.no

Olav Nyttingnes
Akershus universitetssykehus HF
E-post: olav.nyttingnes(a)ahus.no

Ottar Ness
Senter for psykisk helse og rus, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
E-post: ottar.ness(a)hbv.no

P

Per Bernhard Pedersen
Helsedirektoratet
E-post: peped(a)helsedir.no

 

R

Reidar Pedersen
Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
E-post: reidar.pedersen(a)medisin.uio.no

Reidun Norvoll
Senter for velferds- og arbeidslivforskning, Høgskolen i Oslo og Akershus
E-post: reidun.norvoll(a)afi.hioa.no

Roger Almvik
Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk Helsevern (SIFER), avdeling Brøset
E-post: roger.almvik(a)ntnu.no

Rolf Wynn
Forskningsgruppe Telemedisin, Universitetet i Tromsø
E-post: rolf.wynn(a)uit.no

S

Siv Hilde Berg
Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag
E-post: siv.h.berg(a)uis.no

Stefan Sjöström
Universitetslektor ved Institutionen för socialt arbete
Umeå universitet
E-post: stefan.sjostrom(a)socw.umu.se

Stål Bjørkly
SIFER
E-post: stal.bjorkly(a)himolde.no

T

Terje Vestheim
Sykehuset Innlandet
E-post: terje.vestheim(a)sykehuset-innlandet.no

Terje Tørrissen
Sykehuset innlandet
E-post: terje.torrisen(a)sykehuset-innlandet.no

Tonje Lossius Husum
SINTEF Helse, Oslo
E-post: Tonje.L.Husum(a)gmail.com

Tore Buer Christensen
Sørlandet sykehus. Psyk. Avd. Arendal,
E-post: tore.buer.christensen(a)sshf.no

Torfinn Hynnekleiv
Sykehuset Innlandet,
E-post: torfinn.hynnekleiv(a)sykehuset-innlandet.no

Toril Borch Terkelsen
Universitetet i Agder
E-post: toril.terkelsen(a)uia.no

Torkil Berge
DPS Vinderen, Diakonhjemmet sykehus
E-post: torkil.berge(a)diakonsyk.no

Torleif Ruud
Akuttnettverket, AHUS
E-post: torleif.ruud(a)medisin.uio.no

Trond Hatling
NAPHA
E-post: trond.hatling(a)napha.no

U

Unn Hammervold
Universitetet i Stavanger
E-post: unn.hammervold(a)uis.no

Ø

Øistein Kristensen
Sørlandet sykehus. Avd. for rus- og avhengighetsbehandling
E-post: oistein.kristensen(a)sshf.no

Øyvind Thommasen
NTNU / SIFER
E-post: oyvind.thomassen(a)ntnu.no