Kontakt oss

Kontakt oss

Postadresse:
TvangsForsk
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Postboks 6124
9291 Tromsø

​Besøksadresse:
Åsgård Sykehus
Åsgårdsveien 40
9016 Tromsø

Erlend Bugge
Leder
erlend.bugge@unn.no

Telefon: 405 10 007