Vi holder et miniseminar via Skype for å diskutere aktuelle forskningsspørsmål rundt temaet rettssikkerhet i psykisk helsevern.

Ønsket formål er å gi retning til fremtidig forsking på dette området og å vekke interesse og forhåpentligvis rekruttere nye forskere.

Alle som har interesse for temaet kan delta. Vi trenger kun ditt navn, arbeids-tilknytning og epost adresse for å sende deg en link til møtet.

Påmelding og deltakelse er gratis og ikke-bindende.

TID: Mandag 8. juni, kl. 12.00 – 15.00


Påmeldingsskjema: