art blur book bindings 1090941 - Nye publikasjoner - internasjonalt

Nye publikasjoner internasjonalt

For temaet tvang innen psykisk helsevern

Listen fremkommer etter søk i Pubmed Central (PMC) database med begrepet: «mental health care» OR psychiatry AND coercion.

Deretter gjøres det en manuell gjennomgang for artikler med klart hovedtematikk som angitt ovenfor. Artiker som nevner «coercion» mer som en bisetning; tas ikke med. Publikasjoner katalogiseres etter år og måned de kom på trykk, og i kronologisk rekkefølge fra månedens start til slutt.

Vi kan ikke garantere at listen er komplett, utover anvendte søkebegrep!

2019

TBD

TBD

TBD