art blur book bindings 1090941 - Nye publikasjoner - internasjonalt

Nye publikasjoner internasjonalt

For temaet tvang innen psykisk helsevern

Listen fremkommer etter søk i Pubmed Central (PMC) database med begrepet: psychiatry AND coercion.

Deretter gjøres det en manuell gjennomgang for artikler der psykiatrisk tvang er klar hovedtematikk. Artikler som nevner tvang mer som en bisetning; tas ikke med. Publikasjoner katalogiseres etter år og måned de kom på trykk, og i kronologisk rekkefølge fra månedens start til slutt.

Vi kan ikke garantere at listen er komplett, utover anvendte søkebegrep, og redaksjonsmessig vurdering av relevans!

Oppdatering 07.08.19: Har grundig utforsket et utvidet og betydelig mer avansert søkebegrep, inkludert MeSH søk. Tillegg av f.eks. «involuntary» som alternativ til «coercion» gir langt flere resultater; men siden «involuntary» er mye mindre spesifikt, var det ingen flere relevante resultater. Velger derfor å beholde så enkelt søkebegrep som mulig, som i praksis viser seg å gi både høy sensitivitet og spesifisitet.

Resultater for september måned er publisert.

2019

TBD