art blur book bindings 1090941 - Nye publikasjoner - internasjonalt

Nye publikasjoner internasjonalt

For temaet tvang innen psykisk helsevern

Listen fremkommer etter søk i Pubmed OG Pubmed Central (PMC) databaser med begrepet: (psychiatry OR «mental health») AND (coercion OR involuntary)

(Endret søkebegrep fra 01.01.20 ved tillegg av mental health)

Deretter gjøres det en manuell gjennomgang for artikler der psykiatrisk tvang er klar hovedtematikk. Artikler som nevner tvang mer som en bisetning tas ikke med. Publikasjoner katalogiseres etter år og måned.

Vi kan ikke garantere at listen er komplett, utover anvendte søkebegrep og redaksjonsmessig vurdering av relevans!

Sist oppdatert: 22.09.21

2021

2020

2019