Gathering - Om oss

Om oss

Tvangsforskningsnettverket, eller bare Tvangsforsk, er et nasjonalt nettverk for forskning og kunnskapsutvikling på bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge.

Tvangsforsk er lokalisert ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, under KPS/SIFER Nord (regionalt kompetansesenter for SIkkerhets- FEngsels- og Rettspsykiatri).

Gjennom aktiviteter som forskningsseminarer, kurs og konferanser ønsker Tvangsforsk å skape arenaer for kunnskapsutveksling og prosjektutvikling.

Har du en ide til et forskningsprosjekt? Tvangsforsk tildeler stimuleringsmidler for utvikling av gode forskningsideer

Ansatte

Ledererlend bugge small - Om oss

Erlend Bugge, seksjonsleder/overlege SIFER Nord,
UNN Universitetssykehuset Nord-Norge

erlend.bugge@unn.no

Fagrådetgeorg hoeyer - Om oss

Georg Høyer, Professor dr.med.,

UiT Norges arktiske universitet

Georg.Hoyer@uit.no

FagrådetTrond Hatling komprimert - Om oss

Trond Hatling, faglig rådgiver,
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (NAPHA)

Trond.Hatling@napha.no

Fagrådetbilde av meg  248x300 - Om oss

Tonje Lossius Husum, forsker/ psykolog,
Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

t.l.husum@medisin.uio.no

FagrådetMarius Storvik - Om oss

Marius Storvik, Førsteamanuensis,
Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitetet

marius.storvik@uit.no

Koordinator, webredaktør20190509 144515 boost - Om oss

Kent Jensen, overlege SIFER Nord,
UNN Universitetssykehuset Nord-Norge

kent.jensen@unn.no

Avgrensinger

Interesseområdet for Tvangsforsk er Psykisk Helsevernloven, for pasienter innlagt på institusjon i spesialisthelsetjenesten, eller på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD). Tvang etter annen lovgivning faller utenfor vår avgrensing.

Intervju med TvangsForsk

12.11.2015 

Les hva seniorrådgiver Leif Martin Haugen svarte da Erfaringskompetanse intervjuet ham om kunnskapshullene på feltet tvang i psykisk helsevern for voksne.

Saken kan leses i sin helhet hos Erfaringskompetanse »

12.10.12 

– Det har vært en mangelfull forskning på temaet tvang i psykisk helsevern her i landet. Jeg har aldri forstått hvorfor, sier leder for TvangsForsk, Georg Høyer ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

Les hele saken hos Universitetet i Tromsø»

Meld deg på til vårt seminar på Holmen Fjordhotell i Asker, den 6. og 7. oktoberTil Påmeldingsskjema