Om oss

Nettverkets hovedoppgave er å stimulere til forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge.

Dette håper vi å oppnå ved å skape arenaer der de som er interessert i tvangsforskning kan møtes, utveksle erfaringer og utvikle nye prosjekter.

Nettverket har ikke midler til prosjektgjennomføring, men kan bidra med hjelp på veien fra gode idéer til gode og realistiske prosjekter, som i sin tur kan hevde seg i konkurransen om forskningsmidler.

Ansatte

Leder

Erlend Bugge, seksjonsleder/overlege,
UNN Universitetssykehuset Nord-Norge

erlend.bugge@unn.no

Trond HatlingForsker

Trond Hatling, avdelingsleder,
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (NAPHA)

Trond.Hatling@napha.no

ForskerTonje Lossius Husum

Tonje Lossius Husum, forsker/ psykolog,
Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

t.l.husum@medisin.uio.no

ForskerKjell Hustoft

Kjetil Hustoft, Sjeflege / Chief psychiatrist M.D.,
M.P.H Universitetslektor Universitetet i Bergen Psykiatrisk divisjon,
Stavanger Universitetssjukehus / Division of Psychiatry,
Stavanger University Hospital

khu2@sus.no

Georg HøyerForsker

Georg Høyer, professor dr.med.,

UiT Norges arktiske universitet UNN Universitetssykehuset Nord-Norge

Georg.Hoyer@uit.no

 

 

Nettverksadministrasjonen holder til ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø.

Avgrensninger

Følgende områder faller utenfor nettverkets ansvarsområde:

  • Russektoren, utenom ved dobbeltdiagnoser når pasientene utsettes for tvang innenfor psykisk helsevern
  • Eldreomsorgen, (sykehjemsbeboere, hjemmetjeneste) samt ved kun demens hos eldre innen psykiatrien
  • Psykisk utviklingshemmede
  • Barnevern

Intervju med TvangsForsk

12.11.2015 

Les hva seniorrådgiver Leif Martin Haugen svarte da Erfaringskompetanse intervjuet ham om kunnskapshullene på feltet tvang i psykisk helsevern for voksne.

Saken kan leses i sin helhet hos Erfaringskompetanse »

 

12.10.12 

– Det har vært en mangelfull forskning på temaet tvang i psykisk helsevern her i landet. Jeg har aldri forstått hvorfor, sier leder for TvangsForsk, Georg Høyer ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

Les hele saken hos Universitetet i Tromsø»