Gathering - Om oss

Om oss

Tvangsforskningsnettverket, eller bare Tvangsforsk, er et nasjonalt nettverk for forskning og kunnskapsutvikling på bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge.

Tvangsforsk er lokalisert ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, under KPS/SIFER Nord (regionalt kompetansesenter for SIkkerhets- FEngsels- og Rettspsykiatri).

Gjennom aktiviteter som forskningsseminarer, kurs og konferanser ønsker Tvangsforsk å skape arenaer for kunnskapsutveksling og prosjektutvikling.

Har du en ide til et forskningsprosjekt? Tvangsforsk tildeler stimuleringsmidler for utvikling av gode forskningsideer

Ansatte

Ledererlend bugge small - Om oss

Erlend Bugge, seksjonsleder/overlege SIFER Nord,
UNN Universitetssykehuset Nord-Norge

erlend.bugge@unn.no

Fagrådetgeorg hoeyer - Om oss

Georg Høyer, Professor dr.med.,
UiT Norges arktiske universitet

Georg.Hoyer@uit.no

FagrådetTrond Hatling komprimert - Om oss

Trond Hatling, faglig rådgiver,
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (NAPHA)

Trond.Hatling@napha.no

Fagrådetbilde av meg  248x300 - Om oss

Tonje Lossius Husum, forsker/ psykolog,
Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

t.l.husum@medisin.uio.no

FagrådetMarius Storvik - Om oss

Marius Storvik, Førsteamanuensis,
Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitetet

marius.storvik@uit.no

Koordinator, webredaktør20190509 144515 boost - Om oss

Kent Jensen, overlege SIFER Nord,
UNN Universitetssykehuset Nord-Norge

kent.jensen@unn.no

Avgrensinger

Interesseområdet for Tvangsforsk er Psykisk Helsevernloven, for pasienter innlagt på institusjon i spesialisthelsetjenesten, eller på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD). Tvang etter annen lovgivning faller utenfor vår avgrensing.