Oppslagstavle

Vi har laget en foreløpig oppsummering av endringer i Tvangslovutvalgets lovforslag i forhold til dagens psykisk helsevernlov, i forbindelse med vårt videre arbeid med NOU’en. Oppsummeringen er primært rettet til klinikere og forskere, som på enkelt vis ønsker å skaffe seg begynnende oversikt over hvordan klinisk praksis vil kunne se ut etter dette nye lovforslaget, men er ingen erstatning for det å lese hele NOU’en på egen hånd.

Oppsummeringen vil brukes som del av Tvangsforsk’ videre arbeid med en høringsuttalelse.

Dersom åpenbare feil eller mangler, er det lov å si i fra om dette til: tvangsforsk@unn.no

Link til dokumentet

Nøkkelord: NOU 2019:14, Østenstadutvalget, Tvangsbegrensningsloven, Psykisk helsevernloven

Aktuelt fra TvangsForsk

Redusert bruk av tvangsmidler: Prosjekt innen Helse Sør-Øst RHF

by Kent Jensen • 13. september 2019

Helse Sør-Øst har i perioden 2017-2018 gjennomført prosjekt med tanke om å redusere bruk av tvangsmidler innen egne helseforetak, og å få en mer korrekt/ ensrettet registrering av tvang. Leder av prosjektet har vært Martin C. Veland, klinikksjef for Lovisenberg Diakonale Sykehus (foto: Helse Sør-Øst). Prosjektet har munnet ut i en rapport med tiltak og […]


Erfaringskompetanse.no – Temakveld (Oslo) om forslaget til ny tvangsbegrensningslov

by Kent Jensen • 9. september 2019

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse ønsker å gjøre alle oppmerksom på deres temakveld rundt forslaget til ny tvangsbegrensningslov, førstkommende torsdag på Litteraturhuset i Oslo. Bjørn Henning Østenstad, Mette Ellingsdalen og Tor Ketil Larsen vil dele sine tanker rundt lovutvalgets innstilling. Arrangementet er gratis. Mer informasjon: https://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/temakveld-hva-tenker-vi-om-forslaget-til-en-ny-tvangslov/ Det vil komme et lignende arrangement, med blant andre Østenstad, […]


Påmelding til nyhetsbrev nederst på siden

by Kent Jensen • 20. august 2019

Vi jobber med å få sendt ut elektronisk nyhetsbrev, og håper å ha det første klart til 17. september. I denne sammenheng, har vi lagt til lagt til et lite skjema, til venstre nederst på siden, for å melde seg på. Det er også mulig å melde seg av, om man senere skulle ombestemme seg. […]Vi gjør oppmerksom på at synspunkt som formidles på Facebook siden, er andres, og ikke uttrykk for hva Tvangsforsk mener.