Oppslagstavle

Forskergruppemøte, dato: 21. og 22. mai 2019

TEMA: Presentasjon av pågående prosjekter og workshop om nytt prosjekt – Evaluering av lovendringen om samtykkevurdering innen psykisk helse

STED: Holmen Fjordhotell, Asker

Påmelding til: Bjørn Svenning: Bjorn.Svenning@unn.no

Påmeldingsfrist: 12.04.2019

Administrator i Tvangsforsk, praktiske og økonomiske forhold rundt konferansen.

Du kan laste ned programmet her:

Program Holmen Hotel Forskerkonferanse TvangsForsk 21 og 22 mai 2019 pr 11 03.19 KHU

Aktuelt fra TvangsForsk

Tvangsforskningsnettverket lanserer ny oppdatert hjemmeside

by tonje • 28. september 2018

Vi håper at dere bruker oss og opplever hjemmesiden som nyttig. Vi ønsker alle slags innspill og tilbakemeldinger!


Psykologforeningen om menneskerettigheter

by tonje • 28. september 2018

I anledning psykologforeningens menneskerettighetsutvalg sitt 20 års jubileum inviterer psykologforeningen 29. november til et seminar om menneskerettigheter i Norge, blant annet innen psykiske helsetjenester.


Krav om oppheving av vedtak om tvungent psykisk helsevern. Dom fra Frostating lagmannsrett

by siteman1099 • 23. oktober 2017

Informasjon om en dom hvor spørsmål om samtykkekompetanse og spørsmål om tvunget psykisk helsevern har vært prøvet i retten.


Etikk og tvang i psykisk helsevern. Ressurhefter

by siteman1099 • 20. juni 2017

Hvordan jobbe systematisk med etikkrefleksjon i psykisk helsevern? Hvilke erfaringer har pasienter og pårørende knyttet til tvang? Og hvordan involvere dem på en god måte? Forskere ved Senter for medisinsk etikk har publisert tre ressurshefter med praktisk veiledning for helsepersonell.


Varsleren på psykiatrisk avdeling

by siteman1099 • 2. juni 2017

Målfrid J. Frahm Jensen trykte på den røde knappen fordi hun mente pasienter ble utsatt for ulovlig tvangsbruk. Så vendte kollegene henne ryggen.


UiT-forskeren Marius (39) har avdekket store avvik mellom praksis og lovverk i psykiatrien

by siteman1099 • 1. juni 2017

Frem til 2001 sto psykiatriske institusjoner fritt til å gjøre som de ville med tanke på tvang. Med den nye psykisk helsevernloven som da trådte i kraft endret dette seg, men det gjorde ikke institusjonenes eller kontrollorganenes rutiner.


Her brukes det oftest tvang mot pasienter innen psykisk helse

by siteman1099 • 2. mars 2017

Det er stor forskjell mellom sykehusene her i landet når det gjelder tvangsbruk mot pasienter innen psykisk helse


Tvangsloggene: Hasteinnkaller til oppvaskmøte etter nye tvangstall

by siteman1099 • 24. februar 2017

Helse-Norge fikk ett år ekstra på seg for å telle opp tvangsbruken, likevel er tallene fortsatt ufullstendige. Sykehusene som ikke har svart, blir fredag kalt inn på teppet til helseministeren.


Nye kvalitetsindikatorer om bruk av tvangsmiddelvedtak

by siteman1099 • 23. februar 2017

Det har vært en positiv utvikling fra 2014 til 2015 i antall pasienter med akutt hjerneslag som får behandling i slagenhet. Det er et godt resultat i internasjonal sammenheng. Bruk av tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern for voksne fremstår som stabil.


Medikamentri behandling. Hvorfor egne enheter?

by siteman1099 • 22. februar 2017

Egne enheter for medikamentfri behandling gir muligheter til å utvikle en kultur der ansatte har interesse av – og tro på – at det er mulig å mestre alvorlige psykiske lidelser uten bruk av antipsykotiske medikamenter.Om oss

Nettverket har som sin viktigste oppgave å bidra til kunnskapsutvikling om bruk av tvang i psykisk helsevern.
Vi oppfordrer alle som har tanker og ideer om hvordan vi kan oppnå bedre kunnskap på dette området til å ta kontakt:

Nettverksleder, Erlend Bugge:
E-post: erlend.bugge[a]unn.no,

Tips oss!

Vet du om andre aktiviteter på tvangsfeltet som bør presenteres her?
Kontakt Erlend Bugge

TvangsForsks strategi

Her finner du strategien for Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet for perioden 2014 – 2018.

Har du en prosjektidé?

LyspæreVår viktigste oppgave er å stimulere til økt forskning om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge.

  1. Søk midler til prosjektutvikling »
  2. Delta på våre miniseminarer »

TvangsPub

TvangsPub er en database som presenterer litteratur om tvang i det psykiske helsevernet. Databasen inneholder relevante vitenskapelige publikasjoner med utgangspunkt i norske data, offentlige dokumenter, master- og doktorgradsarbeider og tekster basert på brukererfaringer.

Gå til litteraturdatabasen
TvangsPub »

Kategorier