Oppslagstavle

Psykologforenings menneskerettighetsseminar

Les mer om seminaret og foredragsholderne her »

Aktuelt fra TvangsForsk

Tvangsloggene: Hasteinnkaller til oppvaskmøte etter nye tvangstall

by siteman1099 • 24. februar 2017

Helse-Norge fikk ett år ekstra på seg for å telle opp tvangsbruken, likevel er tallene fortsatt ufullstendige. Sykehusene som ikke har svart, blir fredag kalt inn på teppet til helseministeren.


Nye kvalitetsindikatorer om bruk av tvangsmiddelvedtak

by siteman1099 • 23. februar 2017

Det har vært en positiv utvikling fra 2014 til 2015 i antall pasienter med akutt hjerneslag som får behandling i slagenhet. Det er et godt resultat i internasjonal sammenheng. Bruk av tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern for voksne fremstår som stabil.


Medikamentri behandling. Hvorfor egne enheter?

by siteman1099 • 22. februar 2017

Egne enheter for medikamentfri behandling gir muligheter til å utvikle en kultur der ansatte har interesse av – og tro på – at det er mulig å mestre alvorlige psykiske lidelser uten bruk av antipsykotiske medikamenter.


Tvangsloggene: Strammer inn på beltebruk etter VG-avsløring

by siteman1099 • 16. februar 2017

Etter VGs avsløringer om ulovlig tvangsbruk i psykiatrien – og sviktende kontrollrutiner, strammer Helsedirektoratet nå kraftig inn på dagens praksis.


Tvangsbruk i barnevernet: Horne skjerper oppfølgingen av de private barnevernsinstitusjonene

by siteman1099 • 10. februar 2017

Først i andre halvår av 2017 får Bufdir statistikk som viser hvor ustrakt bruken av tvang er på private barnevernsinstitusjoner. Statsråd Solveig Horne er tydelig på at det ikke er bra nok.


Vil skaffe full oversikt over tvang i psykiatrien

by siteman1099 • 10. februar 2017

Helse Midt-Noreg vil skaffe seg oversyn over tvang i psykiatrien i heile regionen. Eit oversyn viser at Helse Møre og Romsdal legg pasientane i reimar over lenger tid enn elles i landet.


Tvangsloggene: Mental Helse om utsettelse av tvangsregister: Bekrefter lav prioritering av psykisk syke

by siteman1099 • 5. februar 2017

Mental Helse er skuffet over at innføringen av et elektronisk journalføringssystem for bruk av tvangsmidler blir utsatt.


Tvangsloggene: Tolv timer på lukket avdeling

by siteman1099 • 28. desember 2016

I et halvt døgn fikk VG følge livet på en akuttenhet på Sykehuset Innlandet.


Debatt: Psykisk helsevern. Kan tvang rettferdiggjøres?

by siteman1099 • 10. desember 2016

Tvang blir brukt oftere enn nødvendig i psykisk helsevern.


Tvangsloggene: Lovisenberg kuttet fire av fem beltevedtak

by siteman1099 • 21. november 2016

Ved de akuttpsykiatriavdelingene på Lovisenberg sykehus har de klart å redusere beltebruken med 80 prosent. VG har intervjuet klinikksjef Martin Veland.2 days ago

TvangsForsk

Norske forskere som forsker på tvang stiller sterkt på internasjonal konferanse i Rotterdam om reduksjon av tvang. Nå skjer det mye spennende innen forskning på tvang! www.youtube.com/watch?v=_81U9d3Ybj4&feature=youtu.be ... See MoreSee Less

View on Facebook

Om oss

Nettverket har som sin viktigste oppgave å bidra til kunnskapsutvikling om bruk av tvang i psykisk helsevern.
Vi oppfordrer alle som har tanker og ideer om hvordan vi kan oppnå bedre kunnskap på dette området til å ta kontakt:

Nettverksleder, Georg Høyer:
E-post: georg.hoyer[a]uit.no,

Tips oss!

Vet du om andre aktiviteter på tvangsfeltet som bør presenteres her?
Kontakt Georg Høyer

TvangsForsks strategi

Her finner du strategien for Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet for perioden 2014 – 2018.

Har du en prosjektidé?

LyspæreVår viktigste oppgave er å stimulere til økt forskning om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge.

  1. Søk midler til prosjektutvikling »
  2. Delta på våre miniseminarer »

TvangsPub

TvangsPub er en database som presenterer litteratur om tvang i det psykiske helsevernet. Databasen inneholder relevante vitenskapelige publikasjoner med utgangspunkt i norske data, offentlige dokumenter, master- og doktorgradsarbeider og tekster basert på brukererfaringer.

Gå til litteraturdatabasen
TvangsPub »

Kategorier