Oppslagstavle

Forskergruppemøte, dato: 21. og 22. mai 2019

TEMA: Presentasjon av pågående prosjekter og workshop om nytt prosjekt – Evaluering av lovendringen om samtykkevurdering innen psykisk helse

STED: Holmen Fjordhotell, Asker

Påmelding til: Bjørn Svenning: Bjorn.Svenning@unn.no

Påmeldingsfrist: 12.04.2019

Administrator i Tvangsforsk, praktiske og økonomiske forhold rundt konferansen.

Du kan laste ned programmet her:

Program Holmen Hotel Forskerkonferanse TvangsForsk 21 og 22 mai 2019 pr 11 03.19 KHU

Aktuelt fra TvangsForsk

Tvangsloggene: Strammer inn på beltebruk etter VG-avsløring

by siteman1099 • 16. februar 2017

Etter VGs avsløringer om ulovlig tvangsbruk i psykiatrien – og sviktende kontrollrutiner, strammer Helsedirektoratet nå kraftig inn på dagens praksis.


Tvangsbruk i barnevernet: Horne skjerper oppfølgingen av de private barnevernsinstitusjonene

by siteman1099 • 10. februar 2017

Først i andre halvår av 2017 får Bufdir statistikk som viser hvor ustrakt bruken av tvang er på private barnevernsinstitusjoner. Statsråd Solveig Horne er tydelig på at det ikke er bra nok.


Vil skaffe full oversikt over tvang i psykiatrien

by siteman1099 • 10. februar 2017

Helse Midt-Noreg vil skaffe seg oversyn over tvang i psykiatrien i heile regionen. Eit oversyn viser at Helse Møre og Romsdal legg pasientane i reimar over lenger tid enn elles i landet.


Tvangsloggene: Mental Helse om utsettelse av tvangsregister: Bekrefter lav prioritering av psykisk syke

by siteman1099 • 5. februar 2017

Mental Helse er skuffet over at innføringen av et elektronisk journalføringssystem for bruk av tvangsmidler blir utsatt.


Tvangsloggene: Tolv timer på lukket avdeling

by siteman1099 • 28. desember 2016

I et halvt døgn fikk VG følge livet på en akuttenhet på Sykehuset Innlandet.


Debatt: Psykisk helsevern. Kan tvang rettferdiggjøres?

by siteman1099 • 10. desember 2016

Tvang blir brukt oftere enn nødvendig i psykisk helsevern.


Tvangsloggene: Lovisenberg kuttet fire av fem beltevedtak

by siteman1099 • 21. november 2016

Ved de akuttpsykiatriavdelingene på Lovisenberg sykehus har de klart å redusere beltebruken med 80 prosent. VG har intervjuet klinikksjef Martin Veland.


VG avslører: Pasienter bindes fast ulovlig

by siteman1099 • 21. november 2016

VG har gjennomgått en rekke tvangsprotokoller. De har funnet oppsiktsvekkende ting og intervjuet blant annet Georg Høyer, leder av TvangsForsk og stipendiat i juss, Marius Storvik.


Foredrag om beltesenger, i Tromsø

by siteman1099 • 30. september 2016

Førstkommende søndag skal Marius Storvik holde et foredrag om «De omstridte grensene – bruk av belteseng i psykiatrien i lys av menneskerettighetene».


Hvorfor varierer tvangsbruken?

by siteman1099 • 30. august 2016

Både gjennomføring og dokumentasjon av bruk av tvang innen psykisk helsevern varierer i altfor stor grad. Årsakene til varierende tvangsbruk er mange, og vi mangler kunnskap, skriver leder i Norsk psykiatrisk forening, Anne Kristine Bergem.Om oss

Nettverket har som sin viktigste oppgave å bidra til kunnskapsutvikling om bruk av tvang i psykisk helsevern.
Vi oppfordrer alle som har tanker og ideer om hvordan vi kan oppnå bedre kunnskap på dette området til å ta kontakt:

Nettverksleder, Erlend Bugge:
E-post: erlend.bugge[a]unn.no,

Tips oss!

Vet du om andre aktiviteter på tvangsfeltet som bør presenteres her?
Kontakt Erlend Bugge

TvangsForsks strategi

Her finner du strategien for Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet for perioden 2014 – 2018.

Har du en prosjektidé?

LyspæreVår viktigste oppgave er å stimulere til økt forskning om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge.

  1. Søk midler til prosjektutvikling »
  2. Delta på våre miniseminarer »

TvangsPub

TvangsPub er en database som presenterer litteratur om tvang i det psykiske helsevernet. Databasen inneholder relevante vitenskapelige publikasjoner med utgangspunkt i norske data, offentlige dokumenter, master- og doktorgradsarbeider og tekster basert på brukererfaringer.

Gå til litteraturdatabasen
TvangsPub »

Kategorier