Oppslagstavle

11th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry to be held in Oslo / Lillestrøm, Norway, 24 – 26 October 2019

Les mer konferansen her: 

Aktuelt fra TvangsForsk

Tvangsloggene: Tolv timer på lukket avdeling

by siteman1099 • 28. desember 2016

I et halvt døgn fikk VG følge livet på en akuttenhet på Sykehuset Innlandet.


Debatt: Psykisk helsevern. Kan tvang rettferdiggjøres?

by siteman1099 • 10. desember 2016

Tvang blir brukt oftere enn nødvendig i psykisk helsevern.


Tvangsloggene: Lovisenberg kuttet fire av fem beltevedtak

by siteman1099 • 21. november 2016

Ved de akuttpsykiatriavdelingene på Lovisenberg sykehus har de klart å redusere beltebruken med 80 prosent. VG har intervjuet klinikksjef Martin Veland.


VG avslører: Pasienter bindes fast ulovlig

by siteman1099 • 21. november 2016

VG har gjennomgått en rekke tvangsprotokoller. De har funnet oppsiktsvekkende ting og intervjuet blant annet Georg Høyer, leder av TvangsForsk og stipendiat i juss, Marius Storvik.


Foredrag om beltesenger, i Tromsø

by siteman1099 • 30. september 2016

Førstkommende søndag skal Marius Storvik holde et foredrag om «De omstridte grensene – bruk av belteseng i psykiatrien i lys av menneskerettighetene».


Hvorfor varierer tvangsbruken?

by siteman1099 • 30. august 2016

Både gjennomføring og dokumentasjon av bruk av tvang innen psykisk helsevern varierer i altfor stor grad. Årsakene til varierende tvangsbruk er mange, og vi mangler kunnskap, skriver leder i Norsk psykiatrisk forening, Anne Kristine Bergem.


Kommentar: Skammelig på UNN

by siteman1099 • 19. august 2016

Lars Egil Mogård omtaler i en kronikk den mye omtalte UNN-rapporten fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling. Han etterlyser blant annet synlighet fra kontrollkommisjonen.


Vil fremme saken for helseministeren

by siteman1099 • 17. august 2016

Tove Karoline Knutsen vil ta opp ureglementær tvangsbruk med helseminister Bent Høie (H).


Tilsynsrapport for UNN avd. Åsgård – Sivilombudmannens enhet for tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse

by siteman1099 • 16. august 2016

– Universitetssykehuset Nord-Norge setter pris på Sivilombudsmannens arbeid i henhold til mandatet for å forebygge tortur og umenneskelig behandling, sier Siren Hoven – Universitetssykehuset Nord-Norge setter pris på Sivilombudsmannens arbeid i henhold til mandatet for å forebygge tortur og umenneskelig behandling


Et liv på vent

by siteman1099 • 4. august 2016

Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold medfører at brukernes liv begrenses av mange kontrollrutiner og blir stående på vent. Men det gir også en følelse av trygghet, fordi tjenestene er lettere tilgjengelig når de trengs.Om oss

Nettverket har som sin viktigste oppgave å bidra til kunnskapsutvikling om bruk av tvang i psykisk helsevern.
Vi oppfordrer alle som har tanker og ideer om hvordan vi kan oppnå bedre kunnskap på dette området til å ta kontakt:

Nettverksleder, Georg Høyer:
E-post: georg.hoyer[a]uit.no,

Tips oss!

Vet du om andre aktiviteter på tvangsfeltet som bør presenteres her?
Kontakt Georg Høyer

TvangsForsks strategi

Her finner du strategien for Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet for perioden 2014 – 2018.

Har du en prosjektidé?

LyspæreVår viktigste oppgave er å stimulere til økt forskning om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge.

  1. Søk midler til prosjektutvikling »
  2. Delta på våre miniseminarer »

TvangsPub

TvangsPub er en database som presenterer litteratur om tvang i det psykiske helsevernet. Databasen inneholder relevante vitenskapelige publikasjoner med utgangspunkt i norske data, offentlige dokumenter, master- og doktorgradsarbeider og tekster basert på brukererfaringer.

Gå til litteraturdatabasen
TvangsPub »

Kategorier