Oppslagstavle

Psykologforenings menneskerettighetsseminar

Les mer om seminaret og foredragsholderne her »

Aktuelt fra TvangsForsk

VG avslører: Pasienter bindes fast ulovlig

by siteman1099 • 21. november 2016

VG har gjennomgått en rekke tvangsprotokoller. De har funnet oppsiktsvekkende ting og intervjuet blant annet Georg Høyer, leder av TvangsForsk og stipendiat i juss, Marius Storvik.


Foredrag om beltesenger, i Tromsø

by siteman1099 • 30. september 2016

Førstkommende søndag skal Marius Storvik holde et foredrag om «De omstridte grensene – bruk av belteseng i psykiatrien i lys av menneskerettighetene».


Hvorfor varierer tvangsbruken?

by siteman1099 • 30. august 2016

Både gjennomføring og dokumentasjon av bruk av tvang innen psykisk helsevern varierer i altfor stor grad. Årsakene til varierende tvangsbruk er mange, og vi mangler kunnskap, skriver leder i Norsk psykiatrisk forening, Anne Kristine Bergem.


Kommentar: Skammelig på UNN

by siteman1099 • 19. august 2016

Lars Egil Mogård omtaler i en kronikk den mye omtalte UNN-rapporten fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling. Han etterlyser blant annet synlighet fra kontrollkommisjonen.


Vil fremme saken for helseministeren

by siteman1099 • 17. august 2016

Tove Karoline Knutsen vil ta opp ureglementær tvangsbruk med helseminister Bent Høie (H).


Tilsynsrapport for UNN avd. Åsgård – Sivilombudmannens enhet for tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse

by siteman1099 • 16. august 2016

– Universitetssykehuset Nord-Norge setter pris på Sivilombudsmannens arbeid i henhold til mandatet for å forebygge tortur og umenneskelig behandling, sier Siren Hoven – Universitetssykehuset Nord-Norge setter pris på Sivilombudsmannens arbeid i henhold til mandatet for å forebygge tortur og umenneskelig behandling


Et liv på vent

by siteman1099 • 4. august 2016

Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold medfører at brukernes liv begrenses av mange kontrollrutiner og blir stående på vent. Men det gir også en følelse av trygghet, fordi tjenestene er lettere tilgjengelig når de trengs.


Medisinfritt tilbud åpner i september

by siteman1099 • 1. august 2016

Musikkterapi, mindfulness og kostholdsterapi er blant ingrediensene når medisinfritt tilbud for hele Midt-Norge åpner ved Vegsund distriktpsykiatriske senter utenfor Ålesund i september.


Se til CRPD, Høie, sier Anne Grethe Teien

by siteman1099 • 30. juni 2016

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og regjeringen har lagt fram forslag til lovendringer som de mener vil gjøre det vanskeligere å bruke tvang i psykisk helsevesenet. Et utvalg er også nedsatt som skal gjøre en samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren. Utvalget skal levere sin rapport innen 1. september 2018.


Helseministerens pålegg om medikamentfrie behandlingstilbuder svært positivt.

by siteman1099 • 28. juni 2016

Dette sier Ketil Lund, medlem av utvalget for psykiatri og rettsvern i den internasjonale juristkommisjon norsk avdeling.2 days ago

TvangsForsk

Norske forskere som forsker på tvang stiller sterkt på internasjonal konferanse i Rotterdam om reduksjon av tvang. Nå skjer det mye spennende innen forskning på tvang! www.youtube.com/watch?v=_81U9d3Ybj4&feature=youtu.be ... See MoreSee Less

View on Facebook

Om oss

Nettverket har som sin viktigste oppgave å bidra til kunnskapsutvikling om bruk av tvang i psykisk helsevern.
Vi oppfordrer alle som har tanker og ideer om hvordan vi kan oppnå bedre kunnskap på dette området til å ta kontakt:

Nettverksleder, Georg Høyer:
E-post: georg.hoyer[a]uit.no,

Tips oss!

Vet du om andre aktiviteter på tvangsfeltet som bør presenteres her?
Kontakt Georg Høyer

TvangsForsks strategi

Her finner du strategien for Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet for perioden 2014 – 2018.

Har du en prosjektidé?

LyspæreVår viktigste oppgave er å stimulere til økt forskning om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge.

  1. Søk midler til prosjektutvikling »
  2. Delta på våre miniseminarer »

TvangsPub

TvangsPub er en database som presenterer litteratur om tvang i det psykiske helsevernet. Databasen inneholder relevante vitenskapelige publikasjoner med utgangspunkt i norske data, offentlige dokumenter, master- og doktorgradsarbeider og tekster basert på brukererfaringer.

Gå til litteraturdatabasen
TvangsPub »

Kategorier