Oppslagstavle

Vi har laget en foreløpig oppsummering av endringer i Tvangslovutvalgets lovforslag i forhold til dagens psykisk helsevernlov, i forbindelse med vårt videre arbeid med NOU’en. Oppsummeringen er primært rettet til klinikere og forskere, som på enkelt vis ønsker å skaffe seg begynnende oversikt over hvordan klinisk praksis vil kunne se ut etter dette nye lovforslaget, men er ingen erstatning for det å lese hele NOU’en på egen hånd.

Oppsummeringen vil brukes som del av Tvangsforsk’ videre arbeid med en høringsuttalelse.

Dersom åpenbare feil eller mangler, er det lov å si i fra om dette til: tvangsforsk@unn.no

Link til dokumentet

Aktuelt fra TvangsForsk

Nedover for psykisk helsevern

by siteman1099 • 29. januar 2009

Oslo (ANB-NTB):
Brukerne av poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet er mindre fornøyd med behandlingen i 2007 enn i 2004.


Nødvendig tvang?

by siteman1099 • 26. januar 2009

Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000-2007 er oppsummert i ny rapport


Nasjonal konferanse om forskningsbasert kunnskap om bruk av tvang i det psykiske helsevernet, Oslo 28-29 april 2009

by siteman1099 • 14. januar 2009

Hva vet vi om bruk av tvang i det psykiske helsevernet – og hvordan stimulere til økt forskning om det vi ikke vet?


Vi gjør oppmerksom på at synspunkt som formidles på Facebook siden, ikke nødvendigvis er uttrykk for hva Tvangsforsk mener.