Oppslagstavle

Vi har laget en foreløpig oppsummering av endringer i Tvangslovutvalgets lovforslag i forhold til dagens psykisk helsevernlov, i forbindelse med vårt videre arbeid med NOU’en. Oppsummeringen er primært rettet til klinikere og forskere, som på enkelt vis ønsker å skaffe seg begynnende oversikt over hvordan klinisk praksis vil kunne se ut etter dette nye lovforslaget, men er ingen erstatning for det å lese hele NOU’en på egen hånd.

Oppsummeringen vil brukes som del av Tvangsforsk’ videre arbeid med en høringsuttalelse.

Dersom åpenbare feil eller mangler, er det lov å si i fra om dette til: tvangsforsk@unn.no

Link til dokumentet

Aktuelt fra TvangsForsk

Husum: – Tvang er dårlig behandling

by siteman1099 • 18. desember 2008

– Tvang er ikke behandling, men medisinering og skjerming. Advokatene kan bruke menneskerettighetene som brekkstang for å endre de bastante holdningene som finnes i psykisk helsevern, og flere profesjoner bør dele på definisjonsmakten, sa psykologspesialist og Sintef-forsker Tonje Lossius Husum på sivilombudsmannens årlige menneskerettighetsseminar.


Tvang – en siste utvei

by siteman1099 • 14. desember 2008

Lisbeth Normann. Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund
«Norsk Sykepleierforbund er enig i at en større satsing på lavterskel tilbud og tidlige intervensjoner er viktigst for å få ned tvang i psykisk helsevern. Samtidig mener vi at tvangsbruken innen psykisk helsevern slik den er organisert i dag også kan reduseres drastisk.»


Den norske legeforeningen: Mindre bruk av tvang i psykisk helsevern

by siteman1099 • 20. november 2008

Det er en målsetting for Legeforeningen at mest mulig av helsetjenestene innen psykisk helsevern skal skje på frivilllig basis.


Vi gjør oppmerksom på at synspunkt som formidles på Facebook siden, ikke nødvendigvis er uttrykk for hva Tvangsforsk mener.