Oppslagstavle

Vi har laget en foreløpig oppsummering av endringer i Tvangslovutvalgets lovforslag i forhold til dagens psykisk helsevernlov, i forbindelse med vårt videre arbeid med NOU’en. Oppsummeringen er primært rettet til klinikere og forskere, som på enkelt vis ønsker å skaffe seg begynnende oversikt over hvordan klinisk praksis vil kunne se ut etter dette nye lovforslaget, men er ingen erstatning for det å lese hele NOU’en på egen hånd.

Oppsummeringen vil brukes som del av Tvangsforsk’ videre arbeid med en høringsuttalelse.

Dersom åpenbare feil eller mangler, er det lov å si i fra om dette til: tvangsforsk@unn.no

Link til dokumentet

Nøkkelord: NOU 2019:14, Østenstadutvalget, Tvangsbegrensningsloven, Psykisk helsevernloven

Aktuelt fra TvangsForsk

– Legevakta henviser oftest pasienter til tvang

by siteman1099 • 8. mai 2013

– Fastlegen, som vanligvis kjenner pasienten best, henviser sjeldnere til tvang, viser ny norsk studie


Full gransking etter Dagbladets avsløring om Ivar, som døde i reimer

by siteman1099 • 7. mai 2013

Fylkesmannen i Troms gjør kuvending og vil nå til bunns i saken


– Tvang gjorde meg mer syk

by siteman1099 • 7. mai 2013

I flere år etter at hun ble tvangsinnlagt og utsatt for mekaniske tvangsmidler i 1992, har Siv Helen Rydheim (57) slitt. Nå går det imidlertid bedre med henne, og hun har blant annet skrevet bok om sitt møte med psykiatrien


Vi gjør oppmerksom på at synspunkt som formidles på Facebook siden, er andres, og ikke uttrykk for hva Tvangsforsk mener.