Oppslagstavle

Vi har laget en foreløpig oppsummering av endringer i Tvangslovutvalgets lovforslag i forhold til dagens psykisk helsevernlov, i forbindelse med vårt videre arbeid med NOU’en. Oppsummeringen er primært rettet til klinikere og forskere, som på enkelt vis ønsker å skaffe seg begynnende oversikt over hvordan klinisk praksis vil kunne se ut etter dette nye lovforslaget, men er ingen erstatning for det å lese hele NOU’en på egen hånd.

Oppsummeringen vil brukes som del av Tvangsforsk’ videre arbeid med en høringsuttalelse.

Dersom åpenbare feil eller mangler, er det lov å si i fra om dette til: tvangsforsk@unn.no

Link til dokumentet

Nøkkelord: NOU 2019:14, Østenstadutvalget, Tvangsbegrensningsloven, Psykisk helsevernloven

Aktuelt fra TvangsForsk

UNN reimet pasienter 108 ganger i fjor

by siteman1099 • 3. mai 2013

Over hundre ganger i fjor måtte UNN ta i bruk denne beltesenga mot psykiatriske pasienter


Lå åtte timer reimet til senga – så døde Ivar (64)

by siteman1099 • 2. mai 2013

Helsetilsynet gransket aldri om den hjertesyke mannen ble gitt forsvarlig behandling på Åsgård i Tromsø


Endrer ikke lovverk for tvang

by siteman1099 • 1. mai 2013

– Det er skuffende at Støre holder igjen prosessen med å endre lovverket rundt bruk av tvang innen psykisk helse, sier landsleder i Mental Helse Anne Grethe Klunderud


Vi gjør oppmerksom på at synspunkt som formidles på Facebook siden, er andres, og ikke uttrykk for hva Tvangsforsk mener.