Oppslagstavle

Vi har laget en foreløpig oppsummering av endringer i Tvangslovutvalgets lovforslag i forhold til dagens psykisk helsevernlov, i forbindelse med vårt videre arbeid med NOU’en. Oppsummeringen er primært rettet til klinikere og forskere, som på enkelt vis ønsker å skaffe seg begynnende oversikt over hvordan klinisk praksis vil kunne se ut etter dette nye lovforslaget, men er ingen erstatning for det å lese hele NOU’en på egen hånd.

Oppsummeringen vil brukes som del av Tvangsforsk’ videre arbeid med en høringsuttalelse.

Dersom åpenbare feil eller mangler, er det lov å si i fra om dette til: tvangsforsk@unn.no

Link til dokumentet

Nøkkelord: NOU 2019:14, Østenstadutvalget, Tvangsbegrensningsloven, Psykisk helsevernloven

Aktuelt fra TvangsForsk

– Bruken av tvang i psykiatrien skal ned

by siteman1099 • 24. april 2013

Helseminister Jonas Gahr Støre varsler nye tiltak dersom målsettingen om mindre tvang i psykiatrien ikke innfris


Trine Skei Grande krever at ministeren tar grep etter Dagbladets artikler om tvang i psykiatrien

by siteman1099 • 19. april 2013

Venstre-leder Trine Skei Grande har sendt skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre på bakgrunn av Dagbladets avsløringer om tvang i psykiatrien


15-åring lå tre uker i belteseng

by siteman1099 • 18. april 2013

– Vi gjør oppmerksom på at dette var en svært spesiell sak


Vi gjør oppmerksom på at synspunkt som formidles på Facebook siden, er andres, og ikke uttrykk for hva Tvangsforsk mener.