Oppslagstavle

Vi har laget en foreløpig oppsummering av endringer i Tvangslovutvalgets lovforslag i forhold til dagens psykisk helsevernlov, i forbindelse med vårt videre arbeid med NOU’en. Oppsummeringen er primært rettet til klinikere og forskere, som på enkelt vis ønsker å skaffe seg begynnende oversikt over hvordan klinisk praksis vil kunne se ut etter dette nye lovforslaget, men er ingen erstatning for det å lese hele NOU’en på egen hånd.

Oppsummeringen vil brukes som del av Tvangsforsk’ videre arbeid med en høringsuttalelse.

Dersom åpenbare feil eller mangler, er det lov å si i fra om dette til: tvangsforsk@unn.no

Link til dokumentet

Nøkkelord: NOU 2019:14, Østenstadutvalget, Tvangsbegrensningsloven, Psykisk helsevernloven

Aktuelt fra TvangsForsk

Vil låse inn de farligste pasientene om natta

by siteman1099 • 17. april 2013

Regjeringen foreslår økt bruk av tvang i psykiatrien


– Vi brukte for mye tvang mot pasientene

by siteman1099 • 15. april 2013

Tvangsbruken i norsk psykiatri har økt de siste åra. Samtidig har Ullevål halvert sin bruk av tvang mot pasientene siden 2005


«Erik» er langt fra den eneste som har klaget på beltesenga

by siteman1099 • 12. april 2013

37-åringen lå 28 døgn i strekk lenket til ei belteseng. Fra 2008 til i dag har det vært 16 belteklager på Veum


Vi gjør oppmerksom på at synspunkt som formidles på Facebook siden, er andres, og ikke uttrykk for hva Tvangsforsk mener.