Oppslagstavle

Forskergruppemøte, dato: 21. og 22. mai 2019

TEMA: Presentasjon av pågående prosjekter og workshop om nytt prosjekt – Evaluering av lovendringen om samtykkevurdering innen psykisk helse

STED: Holmen Fjordhotell, Asker

Påmelding til: Bjørn Svenning: Bjorn.Svenning@unn.no

Påmeldingsfrist: 12.04.2019

Administrator i Tvangsforsk, praktiske og økonomiske forhold rundt konferansen.

Du kan laste ned programmet her:

Program Holmen Hotel Forskerkonferanse TvangsForsk 21 og 22 mai 2019 pr 11 03.19 KHU

Aktuelt fra TvangsForsk

Nasjonal konferanse om forskningsbasert kunnskap om bruk av tvang i det psykiske helsevernet, Oslo 28-29 april 2009

by siteman1099 • 14. januar 2009

Hva vet vi om bruk av tvang i det psykiske helsevernet – og hvordan stimulere til økt forskning om det vi ikke vet?


Husum: – Tvang er dårlig behandling

by siteman1099 • 18. desember 2008

– Tvang er ikke behandling, men medisinering og skjerming. Advokatene kan bruke menneskerettighetene som brekkstang for å endre de bastante holdningene som finnes i psykisk helsevern, og flere profesjoner bør dele på definisjonsmakten, sa psykologspesialist og Sintef-forsker Tonje Lossius Husum på sivilombudsmannens årlige menneskerettighetsseminar.


Tvang – en siste utvei

by siteman1099 • 14. desember 2008

Lisbeth Normann. Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund
«Norsk Sykepleierforbund er enig i at en større satsing på lavterskel tilbud og tidlige intervensjoner er viktigst for å få ned tvang i psykisk helsevern. Samtidig mener vi at tvangsbruken innen psykisk helsevern slik den er organisert i dag også kan reduseres drastisk.»


Den norske legeforeningen: Mindre bruk av tvang i psykisk helsevern

by siteman1099 • 20. november 2008

Det er en målsetting for Legeforeningen at mest mulig av helsetjenestene innen psykisk helsevern skal skje på frivilllig basis.


Krever tiltak mot bruk av tvang

by siteman1099 • 30. oktober 2008

Oslo (ANB): Venstre krever tiltak mot bruk av tvang i psykiatrien. Norge har mer enn 10.000 tvangsinnleggelser i psykiatrien i løpet av ett år. En SINTEF-rapport fra juni 2007 har dokumentert at bruk av tvang øker overfor pasientgrupper som psykisk utviklingshemmede, psykisk syke og demente.


Innlegg: Tvang i psykisk helse – livsviktig hjelp eller overgrep?

by siteman1099 • 30. oktober 2008

Av John William Glad, medisinskfaglig rådgiver, klinikk for psykisk helse, AkerJournalen 03/2008. Tvang innen psykisk helsevern er juridisk, etisk og sammfunnsmessig utfordrende. I 2003 håndterte Aker universitetssykehus en pasientsak som endte opp i retten i 2007.


Tvang kalles frivillig i psykiatrien

by siteman1099 • 28. oktober 2008

Hver fjerde pasient som legges inn på en psykiatrisk avdeling med tvang, blir talt som ”frivillig” innlagt. Innleggelsen blir ikke registrert som tvang før etter ett døgn på sykehuset.


TV-program om tvang i psykiatrien

by siteman1099 • 22. oktober 2008

28. oktober, 2008 viste NRK Brennpunkt et program om tvang i psykiatrien. De brukte en sak fra Folloklinikken i 2003 for å illustrere sitt poeng. – Vi setter pris på at temaet tvang i psykiatrien er til debatt i offentlig rom med jevne mellomrom. Men bruk av tvang innen psykisk helsevern er juridisk og etisk vanskelig, sier klinikksjef Ellen Hagemo ved klinikk for psykisk helse.


Bruk av tvang debateres i norsk media

by siteman1099 • 29. april 2008

Fra http://www.psykiskhelse.no : «I høst og vinter har det pågått en viktig debatt i Aftenposten om bruken av tvang i psykisk helsevern i Norge. Mange har deltatt med innlegg i debatten, her finner du lenker til de fleste innleggene. Foreløpig slår Rådet for psykisk helses styreleder sammen med generalsekretær fast at debatten er på rett spor. Etter at Gro Hillestad Thune lanserte sin bok «Overgrep. Søkelys på psykiatrien» er det også kommet debattinlegg om tvang i Dagbladet.»


Om oss

Nettverket har som sin viktigste oppgave å bidra til kunnskapsutvikling om bruk av tvang i psykisk helsevern.
Vi oppfordrer alle som har tanker og ideer om hvordan vi kan oppnå bedre kunnskap på dette området til å ta kontakt:

Nettverksleder, Erlend Bugge:
E-post: erlend.bugge[a]unn.no,

Tips oss!

Vet du om andre aktiviteter på tvangsfeltet som bør presenteres her?
Kontakt Erlend Bugge

TvangsForsks strategi

Her finner du strategien for Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet for perioden 2014 – 2018.

Har du en prosjektidé?

LyspæreVår viktigste oppgave er å stimulere til økt forskning om bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Norge.

  1. Søk midler til prosjektutvikling »
  2. Delta på våre miniseminarer »

TvangsPub

TvangsPub er en database som presenterer litteratur om tvang i det psykiske helsevernet. Databasen inneholder relevante vitenskapelige publikasjoner med utgangspunkt i norske data, offentlige dokumenter, master- og doktorgradsarbeider og tekster basert på brukererfaringer.

Gå til litteraturdatabasen
TvangsPub »

Kategorier