Påmelding til Holmen-seminaret 2020!

Tema: «Intervensjonsstudier – hvordan studere tiltak som reduserer tvang?»

Datoer blir 26. og 27. mai (tirsdag-onsdag).

Påmelding >>

Foreløpig program >>

Tema for gruppediskusjoner er ikke endelig bestemt. Vi ber om innspill til tema til: tvangsforsk@unn.no

Aktuelt fra TvangsForsk

Kraftig økning av fastholding

by siteman1099 • 18. april 2013

Fastholding av psykiatriske pasienter har økt kraftig ved Sørlandet sykehus. Det var tre ganger så mange tilfeller i fjor, enn for to år siden


Vil låse inn de farligste pasientene om natta

by siteman1099 • 17. april 2013

Regjeringen foreslår økt bruk av tvang i psykiatrien


– Vi brukte for mye tvang mot pasientene

by siteman1099 • 15. april 2013

Tvangsbruken i norsk psykiatri har økt de siste åra. Samtidig har Ullevål halvert sin bruk av tvang mot pasientene siden 2005


Vi gjør oppmerksom på at synspunkt som formidles på Facebook siden, ikke nødvendigvis er uttrykk for hva Tvangsforsk mener.