Påmelding til Holmen-seminaret 2020!

Tema: «Intervensjonsstudier – hvordan studere tiltak som reduserer tvang?»

Datoer blir 26. og 27. mai (tirsdag-onsdag).

Påmelding >>

Foreløpig program >>

Tema for gruppediskusjoner er ikke endelig bestemt. Vi ber om innspill til tema til: tvangsforsk@unn.no

Aktuelt fra TvangsForsk

– Tvang blir brukt som straffereaksjon og pasienter «trues» med beltelegging

by siteman1099 • 10. april 2013

Leder for Mental Helse, Bjørn Lydersen, har inntrykk av at mange pasienter opplever skjult tvang


Nybakt mor lå fastbundet i 20 timer

by siteman1099 • 10. april 2013

Helsetilsynet åpner tilsynssak mot Sørlandet Sykehus etter at en kvinne i 30-årene ble fastspent i reimer i et knapt døgn etter fødselspsykose


Varsler ikke myndighetene om alvorlige tvangstiltak i psykiatrien

by siteman1099 • 9. april 2013

Forsker Marius Storvik har undersøkt landets 54 kontrollkommisjoner. De nedslående resultatene viser at kommisjonene ikke gjør det loven krever av dem


Vi gjør oppmerksom på at synspunkt som formidles på Facebook siden, ikke nødvendigvis er uttrykk for hva Tvangsforsk mener.