http link - Lenker

Lenker

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Brukerorganisasjoner

Nedenfor finner du lenker og kontaktinformasjon til noen av de viktigste pasient/pårørendeorganisasjonene.

Hvite ørn. Interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse
Kropp Sinn Sjel senteret
Storgata 10 (inngang fra Tordenskjoldsgate)
1771 Halden


Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP)
Møllerveien 4, 0182 Oslo
Tlf.: 23 29 19 68

LPP er en uavhengig interesse-, omsorg- og kamporganisasjon. LPP skal sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud for alle alvorlig psykisk syke og deres pårørende.  LPP driver virksomheten basert på tre hovedpilarer: Verdighet, omsorg og løsninger


Mental Helse Norge
Postboks 298 Sentrum, 3701 Skien
Tlf.: 35 58 77 00

Mental Helse er en interesseorganisasjon som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske problemer og et bedre psykisk helsetilbud. Målet til organisasjonen er at alle innbyggere i Norge skal ha en best mulig psykisk helse. Organisasjonens virkemiddel er brukermedvirkning på individ- og systemnivå.


Rådet for psykisk helse
Postboks 817 Sentrum, 0104 Oslo
Tlf.: 23 10 38 79

Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 medlemsorganisasjoner. Rådet arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske problemer og deres nærmeste. Organisasjonen jobber med utfordringer både i forhold til hjelpetilbud og hverdagsliv.


We Shall Overcome
Postboks 8817 Youngstorget, 0028 Oslo
Tlf.: 22 41 35 90

We Shall Overcome er en bruker- og interesseorganisasjon, som vektlegger erfaringsbasert kunnskap og brukerstyring, og har fokus på å endre mentalitet og praksis i det psykiske helsetilbudet.