Tvunget psykisk helsevern (tvangsinnleggelse)

Tvunget psykisk helsevern uten døgn (TUD)

Tvangsmedisinering (tvangsbehandling)

Tvangsmidler (bruk av belter og korttidsvirkende legemidler)

Reduksjon av tvang

Omfang av tvang

Skjerming

Etikk