paper note ipad 76752 - Omfang av tvang

Omfang av Tvang

Helsedirektoratet samler inn og publiserer regelmessig statistikk om omfang av bruk av tvang i Norge. Tallene samles inn i Norsk pasientregister (NPR). Det kommer årlig egne rapporter om bruk av tvang i psykisk helsevern. Det finnes også en interaktiv side hvor man selv kan søke frem ønsket informasjon. Bruk av tvang oppgis også som kvalitetsindikatorer for helsetjenesten. Her har vi samlet lenkene til sidene hvor man kan finne statistikken som Helsedirektoratet publiserer.

Aktuelt fra TvangsForsk om Omfang av tvang

tvangsrapporten2 - Omfang av tvang

Tvangsundersøkelse i regi av Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse

by Kent Jensen • 28. september 2021

Tvangsrapporten 2021. Bilde fra Erfaringskompetanse.no Arnhild Lauveng og Anders Skuterud ved Erfaringskompetanse.no har gjennomført en spørreundersøkelse om bruk av tvang innen psykisk helsevern, som en forberedelse til en ny høringsrunde til Tvangsbegrensningsloven. Undersøkelsen var gjort via Questback og informantene var pasienter, pårørende og ansatte med erfaring med bruk av tvang. Undersøkelsen viser ulike holdninger mellom […]


Antall tvangsinnleggelser - Omfang av tvang

Tvangstallene for 2020 viser en økning

by Kent Jensen • 10. mai 2021

Helsedirektoratet har nettopp oppdatert de to nasjonale kvalitetsindikatorene (NKI) for tvangsinnleggelser og tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern, med tall for tredje tertial i 2020. Samtidig er hele år lagt til som standard visning på tidsaksene. Dette gjør at svingningene mellom tertialer utjevnes og det er enklere å se utviklingstrender enn tidligere. For 2020 er antall tvangsinnleggelser […]


Statistikk - Omfang av tvang

Tvangstallene for 2018 er publiserte

by Kent Jensen • 28. februar 2020

I dag har Helsedirektoratet publisert en ny rapport for status etter lovendringen i 2017 med innføring av samtykkekompetanse. Tvangstallene for 2018 har av den grunn vært etterlengtede, men har latt vente på seg. Les rapporten >> Helsedirektoratet har også skrevet en kort artikkel om hovedfunn>> Tvangstallene for 2018 er samtidlig lagt ut i SAMDATA dashboard, […]


Diakonhjemmet Andel tvangsinnleggelser 1 - Omfang av tvang

Skyhøy andel tvangsinnleggelser i første tertial 2019 ved Diakonhjemmet

by Kent Jensen • 27. september 2019

Helsedirektoratet har nylig oppdatert sine tall for tvangsinnleggelser med data fra første tertial 2019. Les selv.     Ved gjennomsyn av disse, ser vi at Diakonhjemmet skiller seg vesentlig ut i første tertial, ved en andel tvangsinnleggelser (av totalt antall innleggelser) på 75,8% (se skjermutklipp). De andre sykehusene og helseforetakene i Sør-Øst, ligger typisk på […]


Hdir - Omfang av tvang

Nye rapporter om bruk av tvang i Norge

by siteman1099 • 21. februar 2019

Helsedirektoratet har gitt ut to nye rapporter om bruk av tvang i Norge. En om utvikling i bruk av tvang fra 2013-2017, og en med analyser fra 2017.


Variabel registrering av tvang – hvorfor

by siteman1099 • 28. mai 2016

Det er vanskelig å forstå at helseforetakene ikke har prioritert solide og sannferdige rapporter til sentrale helsemyndigheter, når alle helseministre har lagt så stor vekt på å kjenne og redusere omfanget av tvangstiltak. Hvorfor blir ikke dette fulgt opp i styringskjeden oppover?


Underrapportering av tvangsbruk ved sykehus

by siteman1099 • 24. april 2016

Hver dag blir et titalls pasienter bundet fast mot sin vilje ved norske sykehus. Hvert fjerde tilfelle blir aldri rapportert til helsemyndighetene.


Ingen nedgang i tvangsinnleggelser

by siteman1099 • 25. november 2011

(Rådet for psykisk helse) Helsevesenet har ikke klart å redusere omfanget av tvang i psykisk helsevern. En ny rapport fra Helsedirektoratet dokumenterer at det ikke har vært noen reduksjon i tvangsbruken de siste årene. Rundt 5700 personer ble tvangsinnlagt til sammen 8300 ganger i 2010, det er på samme nivå som året før. Det bekymrer Rådet for psykisk helse.