paper note ipad 76752 - Omfang av tvang

Omfang av Tvang

Helsedirektoratet samler inn og publiserer regelmessig statistikk om omfang av bruk av tvang i Norge. Tallene samles inn i Norsk pasientregister (NPR). Det kommer årlig egne rapporter om bruk av tvang i psykisk helsevern. Det finnes også en interaktiv side hvor man selv kan søke frem ønsket informasjon. Bruk av tvang oppgis også som kvalitetsindikatorer for helsetjenesten. Her har vi samlet lenkene til sidene hvor man kan finne statistikken som Helsedirektoratet publiserer.

Aktuelt fra TvangsForsk om Omfang av tvang

Frivillighet før tvang

by siteman1099 • 9. september 2010

Med enkle grep kan bruken av tvang i psykisk helsevern reduseres kraftig. Det viser rapporten «Frivillighet før tvang – Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern» fra Rådet for psykisk helse. – Det er ikke alltid pasientens sykdom og symptomer som utløser tvang, men ofte svakheter i hjelpetilbudet, sier generalsekretær Marianne Røiseland.


Store variasjoner i tvangsbruk

by siteman1099 • 19. februar 2010

En kartlegging av tvangsbruk i ni ungdomspsykiatriske akuttavdelinger viste store variasjoner mellom avdelingene i innhold og omfang av tvangsbruken.